Selecteer een pagina

Een wereld in verandering vraagt om professioneel opdrachtgeverschap

Projecten worden steeds ingewikkelder. Daarnaast wordt de omgeving waarin we projecten realiseren steeds complexer. Het multidisciplinaire karakter en de grootte ervan, vormen voor de civieltechnische ingenieur én de opdrachtgever een steeds grotere uitdaging. De risico’s op interne en externe raakvlakken lopen uiteen. Daar liggen veel kansen.

Marktpartijen steeds belangrijker in de samenwerking
Daarom zijn opdrachtgevers steeds meer bezig met professioneel opdrachtgeverschap. In de complexe infrastructurele werken kunnen marktpartijen al in een vroeg stadium van een project op een professionele en creatieve manier bijdragen. Daarnaast heeft de opdrachtgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van het werk.

Publiek-private samenwerking
In januari 2011 hebben de gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW een convenant gesloten met de volgende ambities:

  • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
  • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;
  • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
  • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
  • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
  • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.