buitenwerk

Projecten

SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKEN

SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKENVertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam en de Stichting Rondom GWW waren positief en eensgezind na afloop van de samenkomst op 26 november 2018: ‘Samenwerken op basis van vertrouwen is bittere noodzaak en onvermijdelijk.’‘Van Stip naar...

Lees meer

De gouden standaard

De gouden standaardDe 10 gouden regels voor optimale ketensamenwerkingWees transparant en ga uit van een gezamenlijke inbrengBreng de gezamenlijke risico’s en kansen in kaart. Werk aan een heldere borging in debeheersing en in het eigenaarschap. Voorkom verrassingen...

Lees meer

Kralingse Zoom

Kralingse Zoom Algemene informatie Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam en KWS Infra B.V. Scope: asfalteren en relinen riolering. Periode: juni 2016 - mei 2017.Omvang totale projectinvestering: € 572.423,- exclusief BTW. Aanbesteding: UAV-GC. Wat hebben we ervan...

Lees meer

Waterpas- en Landmeterstraat

Waterpas- en Landmeterstraat Algemene informatie Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam en aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos BV. Scope: verharding, riolering, groen en openbare verlichting. Periode: oktober 2016  t/m december 2016. Omvang: € 449.999,00  excl....

Lees meer

Koedoodstraat

Koedoodstraat Algemene informatie Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam en KWS Infra B.V. Scope: verharding en riolering.  Periode: mei 2015 (start projectteam) t/m december 2016 (oplevering). Omvang: € 1.054.459,- exclusief BTW.  Aanbesteding: Meervoudig onderhands...

Lees meer

Doklaan

Doklaan Algemene informatie Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam en een combinatie van Jac Barendregt, Lindeloof BV, Verboon Maasland BV. Scope: verharding, riolering, groen en openbare verlichting. Periode: februari 2016 (verstrekking Functioneel Advies) t/m...

Lees meer

Bruinissestraat

Bruinissestraat Algemene informatie Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam en Van Dijk Maasland B.V. Scope: verharding, riolering, groen en openbare verlichting Periode: mei 2015 t/m oktober 2016 Omvang: €1.554.286,- excl. B.T.W.Aanbesteding: Meervoudig onderhand. Wat...

Lees meer

Wagenaarlaan

Wagenaarlaan Wat is er aangepakt In de periode van juni t/m december 2015 is gewerkt aan de verharding inclusief ophoging en bomen. De omvang van het project bedroeg € 241.650 en werd meervoudig onderhands aanbesteed. Wat hebben we ervan geleerd? De nadruk lag op...

Lees meer

Josselin de Jonglaan Zuid

Josselin de Jonglaan Zuid Wat is er aangepakt? In de periode van maart 2014 t/m juli 2015 is er gewerkt aan de verharding en de riolering van de Josselin De Jonglaan. Dit project had een omvang van €2.728.023. De aanbesteding was meervoudig onderhands. Wat hebben we...

Lees meer

Zuiderkruis

Het gehanteerde gunningsysteem voldeed goed. Het kiezen van een bouwteampartner uitsluitend op kwaliteit, in dit geval het Plan van Aanpak, met de toezegging binnen de vooraf aangegeven projectkaders in tijd en geld te kunnen opereren. De open begroting is een goed onderdeel van het vraag- en dus van het aanbodpakket.

Lees meer

Tienmorgenseweg

Tienmorgenseweg Wat hebben we ervan geleerd? Goede en effectieve samenwerking steunt op het benutten van elkaars sterke kanten. Aan het begin van het project is een taakverdeling opgesteld gericht op de inzet van deze sterke kanten. In deze samenwerking is ruimte...

Lees meer

Josselin de Jonglaan Noord

Wat hebben we ervan geleerd? Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) zorgt voor het doordenken van het gehele bouwproces. Dit levert winst op – ook in doorlooptijd – voor de uitvoering.

Lees meer