Een wereld in verandering vraagt om professioneel opdrachtgeverschap

 

Projecten worden steeds ingewikkelder. Daarnaast wordt de omgeving waarin we projecten realiseren steeds complexer. Het multidisciplinaire karakter en de grootte ervan, vormen voor de civieltechnische ingenieur én de opdrachtgever een steeds grotere uitdaging.

Daarom zijn opdrachtgevers steeds meer bezig met professioneel opdrachtgeverschap. In de complexe infrastructurele werken kunnen marktpartijen al in een vroeg stadium van een project op een professionele en creatieve manier bijdragen. Daarnaast heeft de opdrachtgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van het werk.

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen hebben zij een convenant gesloten met de volgende ambities:

 door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;

 innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;

 hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;

 de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;

 het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;

 het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.

 

Kortom: Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren!

Participatie in Rondom GWW is niet voorbehouden aan MKB-bedrijven uit Rotterdam. MKB-bedrijven uit andere regio’s zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Contactgegevens

Colinda den Dijker
Programmamanager Buitenwerk Samen Sterk
colinda.den.dijker@rondomgww.nl

Webdesign
PID Rotterdam