Terugblikken op de eerste bijeenkomst van Jong Buitenwerk!

De sector staat voor een groot aantal uitdagingen, waaronder een krimpende arbeidsmarkt en toenemende vergrijzing. Hierdoor zijn jongeren ondervertegenwoordigd in de sector, terwijl zij juist met vernieuwende ideeën kunnen komen. Met het initiatief ‘Jong Buitenwerk’ willen we hen een plek geven om elkaar te vinden, van ideeën te wisselen over hoe de sector eruit moet zien, en een plek bieden om het programma Buitenwerk Samen Sterk naar een hoger niveau te tillen.

Bijeenkomst Jong Buitenwerk

Een stempel zetten op de ontwikkeling van de sector

Bij de eerste bijeenkomst, op 24 november 2022, waren 20 jonge mensen aanwezig die werkzaam zijn in de buitenruimte van Rotterdam. Henriëtte Edens (Stadsbeheer) opent de dag in het Timmerhuis. In haar welkomstwoord benadrukt ze het belang van het verenigen van de jongere generatie en moedigt ze hen aan een stempel te zetten op de ontwikkeling van de sector.

Om deze boodschap nog meer kracht bij te zetten, volgt er een inspirerende keynote van Werner Schouten, directeur van de Impact Economy Foundation. Door voorbeelden van ‘nieuw leiderschap’ en leerde hij ons meer over de ‘impact economie’, waarin werk, innovatie en ondernemerschap bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Bijeenkomst Jong Buitenwerk

“Duurzaamheid krijgt niet voldoende aandacht binnen projecten. Op een prominente locatie krijgt het meer aandacht, maar in Rotterdam Zuid is hier geen budget voor. Op dit moment loont het niet genoeg om duurzaam bezig te zijn als aannemer.”

Jong Buitenwerk

Grote betrokkenheid bij inhoudelijke thema’s

Na inspiratie opgedaan te hebben bij de sprekers, is het tijd voor een break-out sessie onder begeleiding van Suit-case. Wat kunnen we doen om de sector aantrekkelijk te maken en te houden? Met deze vraag gingen de aanwezigen samen aan de slag. In de gesprekken komt naar voren dat de deelnemers van Jong Buitenwerk grote betrokkenheid voelen bij thema’s als innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Maar is er wel genoeg ruimte voor in projecten, binnen de huidige contracten en aanbestedingsnormen?

 

“Het is lastig om een goede balans te vinden tussen meegaan in de huidige cultuur en soms tegen heilige huisjes aanschoppen. Dit zou nog wel vaker mogen gebeuren. Een (stimulerende) leidinggevende kan hier echt een groot verschil in maken!”

Jong Buitenwerk

Ook werd er uitgebreid gesproken over uitdagingen in de werkcultuur. Deze kan sterk verschillen van organisatie tot organisatie, maar ook tussen afdelingen onderling. Deelnemers besproken wat we van elkaar kunnen leren en hoe je dit gesprek aan kan gaan binnen de eigen organisatie. 

Tenslotte werd de dag afgesloten met een gezellige borrel bij het nabijgelegen BrewDog café, waar er ter plekke ideeën ontstonden voor nieuwe samenwerkingen en contactgegevens werden uitgewisseld onder deelnemers.

Bijeenkomt Jong Buitenwerk

Volgende bijeenkomst: 20 januari op Infratech

Wil je ook aansluiten bij het Jong Buitenwerk netwerk? De eerstvolgende bijeenkomst is op 20 januari 2023, op het RondomGWW plein bij Infratech. Neem contact op met communicatie@rondomgww.nl om je aan te melden.

De belangrijkste inzichten van Jong Buitenwerk op een rij:

Inhoudelijke thema’s:

 • Er is meer ruimte voor innovatie nodig. Dit kan gecreëerd worden door met nieuwe contractvormen te experimenteren.
 • Jongeren zien nog veel onbenutte kansen op het gebied van digitalisering, dit kan helpen het werk leuker en efficiënter te maken.
 • Duurzaamheid krijgt niet voldoende aandacht binnen projecten. Een waarde toekennen aan duurzame aspecten in aanbestedingen wordt nog als een uitdaging gezien. De 6 kapitalen van de brede welvaart zouden hierin kunnen helpen.
 • Buitenwerk Samen Sterk kan faciliteren in het vinden van de ‘juiste’ mensen voor je ideeën.

Inzichten werkcultuur & persoonlijke ontwikkeling:

 • Uitdagingen in de huidige werkcultuur:
  • “We doen het zo, want het is altijd al zo gedaan.” komt veel voor.
  • Er is een kennis-is-macht cultuur. Dit komt voor bij zowel aannemers als gemeente.
  • Jongeren zijn blij met de start van dit netwerk, zodat ze ook met elkaar (buiten het eigen team) over ideeën kunnen sparren.
 • Doorgroeimogelijkheden zijn belangrijk, evenals ruimte voor gezelligheid en teamactiviteiten. Het verschilt per aannemer of team in de gemeente of hier voldoende op wordt ingezet.
 • Flexibiliteit in de secundaire arbeidsvoorwaarden werd genoemd als interessant thema, zodat dit aansluit bij de persoonlijke situatie. Veel jongeren hebben bijvoorbeeld moeite met een huis kopen of een enorme studieschuld.
Interview Caroline Agema – Gemeente Rotterdam

Interview Caroline Agema – Gemeente Rotterdam

Met veel enthousiasme vertelt Caroline Agema over circulair werken binnen de Gemeente Rotterdam en binnen de GWW sector. Naar aanleiding van de bijeenkomst Circulair werken die georganiseerd is door Buitenwerk Samen op 24 oktober spraken wij haar hierover.

Lees meer
Stakeholdermap circulaire GWW

Stakeholdermap circulaire GWW

Vanuit de Kennistafel Circulair en Zero-emissie is een overzichtsplaat ontwikkeld voor een circulaire materiaalstroom voor gemeente Rotterdam. Deze plaat kan als inspiratie gebruikt worden om een eigen circulaire materiaalstroom te ontwerpen.

Lees meer