Kennistafel technische innovaties gestart!

Op maandag 10 oktober is de eerste kennistafel gehouden over het onderwerp technische innovaties. Het doel van deze kennistafel is om op dit onderwerp te verkennen welke korte termijn doelen gesteld kunnen worden en hoe de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en...

Terugblik kwartaal 3

Het leek ons leuk en nuttig om zo’n evaluatie een keer met iedereen te delen. Deze PDF is te downloaden via deze link. Als je vragen hebt naar aanleiding van de evaluatie of aanvullingen, kan je deze delen met Colinda den Dijker. De evaluatie is altijd opgedeeld...

Werksessie Stadse Werken 2022

Het programma bestond uit drie onderdelen, afgesloten met een borrel. Een mooi moment om elkaar beter te leren kennen! De bijeenkomst werd geopend met een panelinterview met het management- en contractteam (SB, SO en markt) onder leiding van dagvoorzitter Eline van...

Buitenwerk Samen Starten koffer

In de koffer zit alles wat je nodig hebt voor een succesvolle Samen Starten sessie. Binnenin vindt je het BSS handboek met bijbehorende posters en werkbladen voor de deelnemers. Ook biedt de koffer allerlei handige hulpmiddelen die nodig zijn voor de werkvormen uit...

Evaluatie workshop begeleider Samen Starten

Samen Starten sessies: het beste voor het project centraal Aan de start van een project kan er veel voordeel behaald worden ten aanzien van efficiëntie, kostenbesparing, werkplezier en krachtenbundeling, door een uitgebreide kennismaking en kennisdeling. De Samen...

Organisatie Buitenwerk Samen Sterk

Bij Buitenwerk Samen Sterk werken gemeente Rotterdam en marktpartijen in de regio samen aan een toekomstbestendige stad. Het programma focust zich op vijf pijlers, namelijk:  Kennisontwikkeling Kennistoepassing  Procesoptimalisatie  Mens &...