Bijeenkomst 6 april in Fruitvis

Onder enthousiaste leiding van Marc van Leeuwen is het actuele onderwerp Arbeidsmarkt & Capaciteit besproken. De deelnemers zijn uitgedaagd om “out of the box” te denken in mogelijkheden in plaats van in belemmeringen. En met succes, de uitkomsten van de 4...

Visuele terugblik op de kennistafels van 2022

Dit jaar zijn er kennistafels georganiseerd rondom vier onderwerpen: Veiligheid, Technische Innovaties, Circulair en zero emmissies en Digitalisering. De resultaten van deze kennistafels lopen uiteen van informatieve overzichten, video’s en afwegingskaders tot...

Terugblikken op de eerste bijeenkomst van Jong Buitenwerk!

De sector staat voor een groot aantal uitdagingen, waaronder een krimpende arbeidsmarkt en toenemende vergrijzing. Hierdoor zijn jongeren ondervertegenwoordigd in de sector, terwijl zij juist met vernieuwende ideeën kunnen komen. Met het initiatief ‘Jong...

Kennistafel technische innovaties gestart!

Op maandag 10 oktober is de eerste kennistafel gehouden over het onderwerp technische innovaties. Het doel van deze kennistafel is om op dit onderwerp te verkennen welke korte termijn doelen gesteld kunnen worden en hoe de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en...

Terugblik kwartaal 3

Het leek ons leuk en nuttig om zo’n evaluatie een keer met iedereen te delen. Deze PDF is te downloaden via deze link. Als je vragen hebt naar aanleiding van de evaluatie of aanvullingen, kan je deze delen met Colinda den Dijker. De evaluatie is altijd opgedeeld...

Werksessie Stadse Werken 2022

Het programma bestond uit drie onderdelen, afgesloten met een borrel. Een mooi moment om elkaar beter te leren kennen! De bijeenkomst werd geopend met een panelinterview met het management- en contractteam (SB, SO en markt) onder leiding van dagvoorzitter Eline van...