SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKEN

SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKENVertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam en de Stichting Rondom GWW waren positief en eensgezind na afloop van de samenkomst op 26 november 2018: ‘Samenwerken op basis van vertrouwen is bittere noodzaak en onvermijdelijk.’‘Van Stip naar...

STIP op de horizon

STIP op de horizonBinnen 5 jaar is het ‘normaal’ dat de opdrachtgever i.c. de gemeente Rotterdam aan marktpartijen de gelegenheid biedt om hun vakmanschap en onderscheidend vermogen in te brengen in de uiteindelijke oplossing van het project (technisch, kwalitatief,...

De gouden standaard

De gouden standaardDe 10 gouden regels voor optimale ketensamenwerkingWees transparant en ga uit van een gezamenlijke inbrengBreng de gezamenlijke risico’s en kansen in kaart. Werk aan een heldere borging in debeheersing en in het eigenaarschap. Voorkom verrassingen...