Open MKB Convenant: Van Stip naar Stap

Open MKB Convenant: Van Stip naar Stap26 november 2018Een leerzame en inspirerende middag waarbij het Open MKB-Convenant centraal zal staan. De experimentele fase heeft geleid naar een gezamenlijke ‘Stip op de Horizon’. Deze bijeenkomst is de stap naar een...

STIP op de horizon

STIP op de horizonBinnen 5 jaar is het ‘normaal’ dat de opdrachtgever i.c. de gemeente Rotterdam aan marktpartijen de gelegenheid biedt om hun vakmanschap en onderscheidend vermogen in te brengen in de uiteindelijke oplossing van het project (technisch, kwalitatief,...

De gouden standaard

De gouden standaardDe 10 gouden regels voor optimale ketensamenwerkingWees transparant en ga uit van een gezamenlijke inbrengBreng de gezamenlijke risico’s en kansen in kaart. Werk aan een heldere borging in debeheersing en in het eigenaarschap. Voorkom verrassingen...