Evaluatie workshop begeleider Samen Starten
In Q2 zijn nieuwe Samen Starten begeleiders getraind in de Belevenisboerderij te Schieveen. Een groep enthousiaste deelnemers van zowel gemeente als markt leerden hoe ze op succesvolle wijze Samen Starten Sessies kunnen begeleiden. Tijdens de training van Colinda den Dijker en Petra van 't Root hebben de deelnemers kunnen oefenen met technieken voor een goede start van een duurzame samenwerking.

Samen Starten sessies: het beste voor het project centraal

Aan de start van een project kan er veel voordeel behaald worden ten aanzien van efficiëntie, kostenbesparing, werkplezier en krachtenbundeling, door een uitgebreide kennismaking en kennisdeling. De Samen Starten begeleider ondersteunt hierbij vanuit een onafhankelijke positie, met aandacht voor de dynamiek binnen- en tussen de partijen.

Integraal stadsopgaven toepassen

Door tijdens de voorbereiding kennisoverdracht te stimuleren, zetten Starten Sessies ‘het beste voor het project’ centraal. Integrale samenstelling van projectteams (stadsbeheer, ingenieursbureau en markt) maakt mogelijk om al in vroeg stadium te werken aan het toepassen van de stadsopgaven: klimaat, duurzaam, circulair, innovatie, digitaal, omgeving, veiligheid en samenwerken.

Haal meer uit het projectteam 

Elkaar in de voorbereiding versterken levert tijdwinst op, geeft eerder zicht op risico’s en schetst een helder beeld van de kosten. Door eerder met elkaar op te trekken ontstaat er meer gezamenlijk eigenaarschap en werkplezier. De Samen Starten begeleider helpt het projectteam meer uit zichzelf te halen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk, met als resultaat: het beste voor het project!

De rol van een Samen Starten begeleider 

De begeleider heeft een uitgebreide toolbox met werkvormen en gesprekstechnieken waarmee de kennismaking op een leuke, collaboratieve manier kan worden afgetrapt. De ervaring leert dat er voor het maken van afspraken, eerst een solide basis van vertrouwen moet zijn. Daarom wordt er in de Samen Starten Sessie zowel aandacht geschonken aan de vakinhoudelijke kant van het project, als aan de mensen in dit project samenwerken.

Samenwerken voor het succes 

Efficiëntie in de keten komt tot stand door taken slechts één keer uit te voeren, én samen in één keer goed doen als optimum. De partijen maken samen afspraken over hoe ze dit kunnen bereiken – met ondersteuning van de onafhankelijke begeleider. Zo ontstaat een hogere graad van vertrouwen in de samenwerking én het succes van het project.

Met Samen Starten Sessies bundelen we elkaars krachten! We leggen samen als partners dé basis voor het beste van het project. Met innovatiekracht maken we samen het verschil in het toepassen van de stadsopgaven. Meer weten over de Samen Starten Sessies en begeleiders? Neem contact op met Colinda den Dijker door te mailen naar: colinda.den.dijker@rondomgww.nl

Werksessie Stadse Werken 2022

Werksessie Stadse Werken 2022

Afgelopen woensdag, 21 september 2022, kwamen ruim 70 deelnemers van het Stadse Werken contract samen om de eerste twee jaar van het contract te evalueren en vooruit te kijken naar het laatste jaar van het contract. In de plenaire terugkoppeling kwam naar voren dat er zeker nog veel verbeterpunten te noemen zijn voor het contract en de uitvoering van de deelopdrachten. Met het contract dat er ligt zijn we de goede richting in geslagen en het biedt in de basis een gezamenlijke taal en set aan afspraken om binnen te innoveren, verduurzamen en slimmer en leuker samen te werken. Een uitwerking van de thema’s volgt nog op de website van Buitenwerk Samen Sterk.

Lees meer
Buitenwerk Samen Starten koffer

Buitenwerk Samen Starten koffer

Buitenwerk Samen Sterk heeft verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om Samen Starten Sessies te kunnen organiseren en begeleiden. Vanaf vandaag zijn deze hulpmiddelen verzameld in een compacte projectkoffer, die de Project Coach kan gebruiken tijdens een project kick-off. Handig!

Lees meer
Organisatie Buitenwerk Samen Sterk

Organisatie Buitenwerk Samen Sterk

Buitenwerk Samen Sterk organiseert veel voor en achter de schermen, om samen met marktpartijen te innoveren in de openbare ruimte. We geven een inkijkje in de organisatiestructuur door middel van een overzichtsplaat.

Lees meer