Een wereld in verandering vraagt om professioneel opdrachtgeverschap

Projecten worden steeds ingewikkelder. Daarnaast wordt de omgeving waarin we projecten realiseren steeds complexer. Het multidisciplinaire karakter en de grootte ervan, vormen voor de civieltechnische ingenieur én de opdrachtgever een steeds grotere uitdaging.

Daarom zijn opdrachtgevers steeds meer bezig met professioneel opdrachtgeverschap. In de complexe infrastructurele werken kunnen marktpartijen al in een vroeg stadium van een project op een professionele en creatieve manier bijdragen. Daarnaast heeft de opdrachtgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van het werk.

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen hebben zij een convenant gesloten met de volgende ambities:

  • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
  • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;
  • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
  • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
  • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
  • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.

Kortom: Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren!

Participatie in Rondom GWW is niet voorbehouden aan MKB-bedrijven uit Rotterdam. MKB-bedrijven uit andere regio’s zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Open MKB Convenant: Van Stip naar Stap

Open MKB Convenant: Van Stip naar Stap26 november 2018Een leerzame en inspirerende middag waarbij het Open MKB-Convenant centraal zal staan. De experimentele fase heeft geleid naar een gezamenlijke ‘Stip op de Horizon’. Deze bijeenkomst is de stap naar een...

Lees meer

STIP op de horizon

STIP op de horizonBinnen 5 jaar is het ‘normaal’ dat de opdrachtgever i.c. de gemeente Rotterdam aan marktpartijen de gelegenheid biedt om hun vakmanschap en onderscheidend vermogen in te brengen in de uiteindelijke oplossing van het project (technisch, kwalitatief,...

Lees meer
De gouden standaard

De gouden standaard

De gouden standaardDe 10 gouden regels voor optimale ketensamenwerkingWees transparant en ga uit van een gezamenlijke inbrengBreng de gezamenlijke risico’s en kansen in kaart. Werk aan een heldere borging in debeheersing en in het eigenaarschap. Voorkom verrassingen...

Lees meer