Interview Allard Kuil - Innovatie binnen Stadse Werken
Bouwmaterialen hergebruiken of processen anders inrichten. Materialen op een andere manier vervoeren. Of verrassende vormen van participatie bedenken. Allemaal innovaties die de afgelopen twee jaar binnen Stadse Werken zijn ontwikkeld. Allard Kuil ziet als contractbeheerder mooie initiatieven ontstaan: ‘Door zo samen te werken, stimuleer je dat aannemers blijven innoveren’.     

Allard Kuil weet alles over de contracten binnen Stadse Werken: ‘Ik verdeel de opdrachten over de tien aannemers binnen de raamovereenkomst, zorg ervoor dat iedereen de juiste stukken heeft en ben vraagbaak voor alle vragen over de overeenkomst. Ik ben vanaf de aanbestedingsfase betrokken bij Stadse Werken.’

Victor Erdman
 

Tekst door Nancy van Etten.

Bekijk en download hier het interview in PDF.

Waarom vroegen jullie inschrijvers toen al naar hun innovatiekracht?

‘We zitten in een tijdperk van grote veranderingen. De energietransitie, het terugbrengen van de uitstoot, circulair denken. Dat vraagt om enorm veel innovatiekracht en energie. In de selectiefase beoordeelden we vooral hoe inschrijvers ervoor zorgen dat ze innovatief kunnen zijn. Oftewel: wat hun innoverend vermogen is. Nu we twee jaar samenwerken komen de innovatieve ideeën pas echt op tafel.’

Nu we 2 jaar samenwerken komen de innovatieve ideeën pas echt op tafel.’

Allard Kuil

Wat is dat eigenlijk, een innovatie binnen Stadse Werken?

‘Binnen Stadse Werken houden we ons bezig met rioolwerkzaamheden. Innovaties op dat gebied hebben te maken met producten, technieken of processen. Heel breed dus. We merken dat onze manier van samenwerken binnen Stadse Werken aannemers stimuleert om te innoveren. Ze zien elkaar minder als concurrenten en inspireren elkaar. Zo hadden we half februari een bijeenkomst waarbij de aannemers aan elkaar hun innovatieve ideeën presenteerden. Een dergelijke kennisuitwisseling versnelt innovaties.’

Kun je eens wat voorbeelden noemen?

‘We zijn nu twee jaar bezig en ik tel al snel zo’n tien innovaties. Een voorbeeld? In de wijk Rozenburg gaan ze binnenkort “van het gas af”. Wij vervangen daar nu het riool. Het lukte uiteindelijk niet om die projecten helemaal op elkaar af te stemmen. Dus begonnen we met de vervanging van het riool, maar hielden we wel rekening met de toekomstige warmteleiding. Onze aannemer heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de putten. De warmteleidingen passen er nu naast.

Een ander voorbeeld zijn parkeersensoren. Die gebruiken we in Rotterdam om aan te geven waar de parkeerdruk in de stad hoog is. Een van onze samenwerkingspartners kwam met het idee die sensoren in te zetten bij de uitvoering van werken. Als de weg openligt bij het vervangen van het riool, is er vaak tijdelijk minder parkeerruimte. We kunnen dan de bestaande parkeersensoren koppelen aan een app voor bewoners. Zo laten we bewoners zien waar er wél parkeerruimte is.’

Hoe komt zo’n innovatief project tot stand?

‘Soms komt de vraag van ons vandaan, zoals bij die putten in Rozenburg. Maar soms is het ook de aannemer die bij ons aanklopt. Zo vertelde een aannemer dat hij tijdens rioolwerkzaamheden veel klei had uitgegraven die hij niet kon verdichten. Hij wilde laten onderzoeken of je daarvan steen kunt maken om als oeverbescherming te gebruiken. Goed idee! Het bleek alleen wel lastig om geld te vinden om dat onderzoek te betalen. Daar hebben we in onze raamovereenkomst onvoldoende rekening mee gehouden.’

Is deze manier van samenwerken dan eigenlijk ook weer innovatief?

‘Ja, dat klopt. Ik zie dit als een innovatie op het gebied van de processen. We trekken steeds meer samen met aannemers op bij het formuleren van een correcte en volledige opdracht. Zo stoppen we de discussies in de voorbereiding. En we komen tijdens de uitvoering niet tegenover elkaar te staan. Dat vraagt van ons dat we ons verdiepen in elkaars uitdagingen en problemen. Best spannend. En er zijn meer innovaties. We hadden al een methodiek voor het verstrekken van deelopdrachten binnen raamovereenkomsten. Die gebruiken we nu ook voor veel grotere rioolprojecten. Ook dat is nieuw.‘

Welke innovaties verwacht je in de toekomst?

‘Ik zie al veel innovatiekracht, maar het mag nog veel innovatiever. Ik ben echt benieuwd welke ideeën we verder gaan ontwikkelen. Zo denk ik bijvoorbeeld aan het gebruiken van regenwater als drinkwater. We leggen al gescheiden stelsels aan voor afvalwater en regenwater, maar dat regenwater lozen we nu nog in de sloten. Of we laten het infiltreren in de bodem. Ook op het gebied van circulariteit zie ik nog veel mogelijkheden. Hergebruik van bouwmaterialen staat nog echt in de kinderschoenen. Vooral als je het hebt over grote materialen voor rioolprojecten, zoals betonnen straatstenen, tegels, buizen of kabels.

Verder zouden we vooral erg graag de bouwlogistiek in de stad willen innoveren. We zijn op zoek naar ‘bouwhubs’, locaties waar we tijdelijk grote hoeveelheden bouwmaterialen kunnen opslaan. Die kunnen we dan in kleinere hoeveelheden met elektrische auto’s naar een bouwplaats in de stad brengen. Op zo’n bouwhub zou je dan ook materialen kunnen samenvoegen of upcyclen. En dat biedt dan weer mogelijkheden voor de werkgelegenheid. Helaas is zo’n bouwhub op dit moment nog niet te vinden binnen de stadsgrenzen.’

En wat betreft de samenwerking?

‘Over twee jaar verloopt de raamovereenkomst. We zijn nu alweer bezig met de periode erna. Onze intentie is weer op deze manier samen te gaan werken met aannemers. Alleen de rechtsverhouding tijdens de bouwteamfase willen we contractueel anders regelen. Zo willen we het eigenaarschap op innovaties beter vastleggen. Ook gaan we al tijdens de projectstart-up nog beter nadenken over innovaties. Om die goed te kunnen onderzoeken, moeten aannemers namelijk kosten maken. Ook dat budget willen we vooraf kunnen reserveren. Met als doel: nog meer innovaties binnen Stadse Werken!’

 

”Met als doel: nog meer innovaties binnen Stadse Werken!”

Allard Kuil

Bekijk en download hier het interview in PDF.