Interview Marieke van Dijk
Marieke, kwartiermaker van de DigiCampus voor de GWW-sector in regio Rotterdam, vertelt over haar proces van het opzetten van een DigiCampus voor werknemers in de GGW-sector.

Buitenwerk Samen Sterk staat in november en december 2021 in het teken van digitalisering.

Bekijk en download hier het interview in PDF.

Marieke, waarom is digitalisering zo belangrijk?

Bouwbedrijven in de GWW-sector staan aan het begin van een nieuwe professionaliseringslag. Hoewel de infrasector vaak als een traditionele werkomgeving wordt gezien, is digitalisering een onmiskenbare schakel naar toepassing van méér datagedreven
werkprocessen. Daar is nu eenmaal veel winst te behalen. Voor de bedrijven in de sector zelf, maar ook voor hun opdrachtgevers.

Hoewel de infrasector vaak als een traditionele werkomgeving wordt gezien, is digitalisering een onmiskenbare schakel naar toepassing van méér datagedreven werkprocessen.

Marieke van Dijk

Belangrijk is dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten, dat GWW-bedrijven en opdrachtgevers elkaar verstaan en dat zij op dezelfde manier hun projectinformatie uitwisselen. Maar ook dat onderwijsinstellingen aan werknemers in de infrasector programma’s kunnen aanbieden voor bijscholing, zodat zij met hulpmiddelen zoals tablets, scanners en software in hun dagelijks werk om kunnen gaan.

Hoe is dit project ontstaan?

In de regio Rotterdam is het initiatief geboren om hiervoor een DigiCampus op te richten. Dit is een plaats waar werknemers in de GWW-sector kennis en vaardigheden kunnen opdoen op het gebied van digitaliseren van hun werkprocessen, door middel van trainingen, cursussen en coaching.

Wat is jouw rol binnen het project precies?

Namens KplusV ben ik, door de stakeholders van dit project gevraagd om het proces tot inrichting
van de DigiCampus voor de GWW-sector in de regio Rotterdam te begeleiden. Dit wordt ook wel
“kwartiermaker” genoemd, een mooie titel voor een leuke job!

Het is mijn opdracht om met alle betrokken partijen in de regio te praten en te brainstromen over de mogelijkheden, uitdagingen en valkuilen die zicht kunnen voordoen bij het opzetten van een dergelijke DigiCampus.”

Hoe uit zich dat concreet?

Ik voer gesprekken met allerlei GWW-ondernemers in de regio over hun visie op het onderwerp van datagedreven werken. Ook voer ik gesprekken met regionale overheden en onderwijsinstellingen om hen aan te laten haken bij dit initiatief. 

We werken toe naar een deelakkoord waarin de betrokken partijen zich commiteren om de DigiCampus te gaan oprichten.

Bekijk en download hier het interview in PDF.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit project, of hierovermet Marieke van gedachten wisselen?

Je kan haar bereiken via: m.vandijk@kplusv.nl.