Interview Rick de Jong, Dura Vermeer
Eén van de deelnemers vanuit de markt aan de kennissessie Innovatie op 13 september in de Waterbus in Delft was Rick de Jong van Dura Vermeer. Als Projectleider Stadse Werken namens combinatie DV-LiVe (Dura Vermeer en Aannemersbedrijf Lindeloof) is hij nauw betrokken bij de activiteiten van Rondom GWW en houdt hij zich uiteraard ook bezig met innovaties binnen de sector. Lees hier wat hij voor leuks te vertellen heeft!

Vertel eens iets over jezelf (wie ben je, waar werk je)!
Ik ben Rick de Jong, 32 jaar en werk nu zo’n 4 jaar al bij Dura Vermeer. Daar vervul ik de rol van projectcoördinator: het voorbereiden, calculeren van projecten en het assisteren van de uitvoering waar nodig.Voor Stadse Werken heb ik de rol van projectleider, hier voeren wij namens de combinatie alle rioolvervangingsprojecten uit voor de gemeente Rotterdam op het raamcontract Stadse Werken. Vanuit die rol ben ik aangehaakt bij de Rondom GWW activiteiten.

Hoe belangrijk is innovatie binnen de GWW sector/projecten voor jou? 
Je hoort natuurlijk heel veel innovaties de laatste tijd, het is een bekend en actueel thema. Voorheen was het duurzaamheid waar het om draaide, dat is momenteel een vanzelfsprekendheid. Er zijn zelfs collega’s die zich uitsluitend met duurzaamheid bezig houden.
Innovatie begint steeds meer te leven, het komt steeds meer terug in onze aanvragen. Nu zijn we binnen projecten nog vaak gebonden aan handboeken waardoor het vaak lastig is om bepaalde productinnovaties toe te passen. Dit omdat het bijvoorbeeld niet voldoet aan een richtlijn in het handboek. Het heeft tijd nodig om te doorbreken.

Binnen Dura Vermeer hebben we een innovatienetwerk. Vanuit iedere regio is er een innovatie ambassadeur en die komen ieder kwartaal samen. Hier worden innovaties besproken, brengt men elkaar op de hoogte, wordt informatie gedeeld en worden innovaties gelogd. Het goed bezig zijn met innovaties kost veel tijd en dat past niet altijd binnen je huidige werkzaamheden
Voor innovatie moeten wellicht in de toekomst ook aparte functies komen, net zoals voor duurzaamheid (lees duurzaamheidsadviseur).

Wat heeft de kennissessie innovatie in de waterbus in Delft jou hierin gebracht? Wat waren voor jou de belangrijkste uitkomsten?
Het was erg leuk om met verschillende mensen te brainstormen. Er werden 3 verschillende thema’s behandeld, wij keken naar de toekomst van riolering: hoe kan de ondergrond beter benut worden? Het nodigt uit om out of the box te denken. Met elkaar hebben we onderzoeksvragen geformuleerd.

Het samenkomen en kennisdelen heeft zeker een meerwaarde. Je kan altijd van elkaar leren. Het is goed om zaken met elkaar te verbinden. Dit doen we ook met Stadse Werken! We werken allemaal in de sector infra, daarom is het altijd goed en belangrijk om van elkaar te leren.

Welke tips heb jij voor een volgende bijeenkomst?
Het uitnodigen van bouwplaats personeel. De collega’s buiten hebben vaak goede ideeën en zeker ook innovatieve ideeën en oplossingen. Dan kan je het onderwerp praktischer maken met voorbeelden uit de praktijk.
En de mix tussen aannemer en gemeente zeker behouden!

Welke oproep wil je doen of boodschap zou je je collega’s en partners mee willen geven?
Ga echt samenwerken met je opdrachtgever! Ik beveel het werken in bouwteams van harte aan. Nu werken we nog met een bestek als ondergrond. Wellicht in de toekomst wel echt het project als ondergrond. Denk met elkaar mee, help elkaar.

Welke veranderingen zie jij binnen nu en 5 jaar?
Ik denk dat er steeds meer samenwerkingscontracten op de markt komen. Meer innovaties die daadwerkelijk worden toegepast. Helaas is de wet- en regelgeving een lang stroperig proces, dus daarin voorzie ik weinig verandering de komende jaren. Er zal meer gewerkt worden in bouwteams waarin met elkaar zaken opgepakt worden.

Waar ben je het meest trots op?
Ik kan niet gelijk een specifiek onderwerp of project noemen. Wel ben ik trots op de manier van werken binnen Stadse Werken. Het heeft een bouwteam gedachte en werkwijze, hier en daar kan het altijd beter maar dit is een geleidelijk proces en je ziet dat het werkt om discussies in de uitvoering te verminderen. We denken met elkaar mee, gezamenlijk kijken we naar een ontwerp. Zo komen we tot iets dat door iedereen gedragen wordt en voorkomen we discussie of tijdsverlies tijdens het project buiten. Hierbij is het heel belangrijk dat iedereen open staat voor deze manier van werken.