Interview Victor Erdman

Met de subsidieregeling MKB!dee ondersteunen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondernemers die de ontwikkeling van hun werknemers stimuleren.

Aannemersbedrijven Van Dijk Maasland, Wallaard en Van der Meer sloegen hiervoor de handen ineen en kwamen met het idee om digitalisering binnen de bouw- en infrastructuur te optimaliseren. Daarbij is BAM Bouw en Techniek als kennispartner aangesloten. “De tijd van papierwerk en bonnetjes kopiëren is voorbij”, zegt Victor Erdman, tender- en omgevingsmanager van aannemersbedrijf Wallaard.

Victor Erdman

Buitenwerk Samen Sterk staat in november en december 2021 in het teken van digitalisering.

Tekst door Cathelijne Beijn.

Bekijk en download hier het interview in PDF.

Gefeliciteerd: de subsidie MKB!dee is aan jullie toegekend. Wat houdt het project precies in?

“Binnen de bouwwereld zijn we nog behoorlijk ouderwets bezig als het gaat om administratieve systemen. Niet alleen gaat er op kantoor nog veel papier rond, ook op de bouwplaats wordt er nog veel met formulieren gewerkt. Zoals bonnen voor de onderaannemers; die worden veelal handmatig uitgeschreven. Ook productiestaten worden nog vaak met de hand ingevuld en vervolgens hier op kantoor overgetypt. Dat is foutgevoelig, niet inzichtelijk en papieren kunnen gemakkelijk zoekraken. Kortom: het is niet meer van deze tijd en hierin is een grote slag te maken.”

Binnen de bouwwereld zijn we nog behoorlijk ouderwets bezig als het gaat om administratieve systemen. Niet alleen gaat er op kantoor nog veel papier rond, ook op de bouwplaats wordt er nog veel met formulieren gewerkt.

Victor Erdman

Wat is het idee?

“Het doel is om het ontwikkelen van digitale bedrijfsprocessen en het bevorderen van een sterke leercultuur. Om dit te bereiken zijn er twee parallelle trajecten gepland, ieder met een eigen focus. Enerzijds concentreren we ons op het identificeren van knelpunten in de bedrijfsvoering, met name op die analoge processen. Met onze drie partijen analyseren wij die uitvoerig. Suit-case – het innovatie-adviesbureau dat o.a. het MKB helpt met digitaliseren – voert dit traject met ons uit. Ten tweede richten we ons op het implementeren van, en leren omgaan met, digitale- en automatiseringshulpmiddelen. Hierbij leiden we collega’s op die nog weinig of niet met digitale hulpmiddelen werken. Dit doen we onder andere door een serious game te ontwikkelen om de mensen binnen het bedrijf op een leuke manier digitale technieken te laten ervaren. Dat is belangrijk voor het aantrekken van een nieuwe generatie vakmensen: we moeten onze sector aantrekkelijk maken en houden voor jongeren.”

Kun je een voorbeeld geven van de digitaliseringsslag?

“Als er werkzaamheden worden uitgevoerd moeten alle kosten direct ingeboekt worden. In plaats van handmatig invullen van alle gegevens zijn we nu bezig om een digitale inkoopbon te ontwikkelen die toegankelijk is voor iedereen die daar belang bij heeft. Dit klinkt als een simpele stap, maar in onze branche is dit al heel wat. Veel uitvoerders gebruiken hun laptop nu vooral om mails te beantwoorden, planningen te maken en bouwtekeningen te bekijken. Maar daar houdt het wel zo’n een beetje mee op. We moeten toe naar een systeem waar geen papier meer aan te pas komt en ook zaken als kostenadministratie gedigitaliseerd worden. We gaan voor transparantie, gemak en inzichtelijkheid.”

Wie hebben daar baat bij?

“De vraag is eerder: wie niet. Vooral het management wil op bepaalde momenten weten wat de stand van een project is. Dat moet kunnen met één druk op de knop. Kosten, offertes en facturen op één plek: dat scheelt een hoop onnodig zoekwerk, en dus tijd. En zoals gezegd wordt het tijd dat we meegaan met onze jongeren. Zij groeien op in een digitale wereld en kunnen weinig met ordners en papieren.”

Hoe pakken jullie dit aan?

“We trekken als drie partijen op en komen elke twee weken samen om het proces en onze bevindingen te bespreken. Bij Wallaard lopen we er bijvoorbeeld tegenaan dat we voor onze calculatie en kostenbewaking met verschillende systemen werken. De andere bedrijven hebben daarvoor één systeem, en daar leren wij van. Het is niet zo dat we nu opeens allemaal met dezelfde softwareleveranciers in zee gaan. Het gaat meer om de werkbaarheid, optimaliseren en finetunen van wat we al hebben. Per aannemer is het dus echt maatwerk.”

Wat is hierbij de grootste uitdaging binnen jouw bedrijf?

“Mensen zijn gewend om op een bepaalde manier te werken en gegevens te documenteren. Het zou goed zijn om dat proces te standaardiseren. Eén workflow die voor iedereen werkbaar en gelijk is, waarbij we het administratieve proces automatiseren en een koppeling maken tussen de verschillende systemen waarin we werken. Het streven is om met projectmanagement-tools alle belangrijke informatie en de voortgang van elk project altijd bij de hand te hebben en voor iedereen inzichtelijk te maken. Zeker als je niet altijd op dezelfde plek werkt helpt zo’n tool om projecten digitaal en dus op een overzichtelijke manier te managen.”

Wat gaan opdrachtgevers, zoals de gemeente Rotterdam, hiervan merken?

“Het betekent dat onze opdrachtgevers straks alles op dezelfde manier aangeleverd krijgen, ongeacht wie de uitvoerder is. Als we digitaal werken met een eenduidige workflow kunnen we veel gemakkelijk en sneller bepaalde informatie bespreken en aanleveren als daarom wordt gevraagd.”

 

Tot slot: wat zou je willen meegeven aan andere aannemers die deelnemen in Buitenwerk Samen Sterk?

“Voor dit project trekken we op met drie aannemers die in principe elkaars concurrent zijn. Maar je kunt veel van elkaar leren als je in gesprek gaat, zo blijkt.”

Victor Erdman

“Voor dit project trekken we op met drie aannemers die in principe elkaars concurrent zijn. Maar je kunt veel van elkaar leren als je in gesprek gaat, zo blijkt. Met Buitenwerk Samen Sterk is het de bedoeling om efficiënter samen te werken waardoor je met elkaar sterker wordt. De naam zegt het eigenlijk al. Het is niet alleen leerzaam maar ook gewoon leuk om met andere partijen te werken en te kijken hoe andere aannemers het doen, zonder dat je in een concurrentiestrijd verwikkeld zit.”

Bekijk en download hier het interview in PDF.