Josselin de Jonglaan Zuid

Wat is er aangepakt?

In de periode van maart 2014 t/m juli 2015 is er gewerkt aan de verharding en de riolering van de Josselin De Jonglaan. Dit project had een omvang van €2.728.023. De aanbesteding was meervoudig onderhands.

Wat hebben we ervan geleerd?

 • Een open begroting is een goed onderdeel van het aanbiedingspakket.
 • In de procedure Nota van Inlichtingen is het goed een introductiegesprek mee te nemen.
 • Het is nodig om expliciet de risicodiscussie te voeren. Dit kan eventueel ook tijdens het introductiegesprek.
 • Social Return on Investment (SROI) en CO2-ladder zijn selectiecriteria, geen gunningscriteria.
 • In het toegepaste systeem van Gunnen Op Waarde werken we met fictieve kortingen t.o.v. de inschrijfprijs. Deze zijn door de opdrachtgever gemaximeerd. Dit beperkt de aanbieders om zich in hun aanbieding te onderscheiden. Voor het toekennen van kwaliteitspunten, aan de hand waarvan fictieve kortingen bepaald worden, is het nodig om een eigen kwaliteitsnorm te hebben.
 • Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) zorgt voor het doordenken van het hele bouwproces. Dit levert winst op voor de uitvoering en vermindering van faalkosten.
 • Als er veel inschrijfdocumentatie is, dan verhoogt dat het risico op tegenstrijdigheden. Het is de kunst om die beperkt te houden.
 • Meer aandacht voor contractvormen als invulling van andere samenwerkingsvormen.
 • Meer aandacht voor diepgang en praktische waarde van EMVI: de zoektocht naar echt onderscheidende vragen.
 • Ook bij de toepassing van de Uniforme Algemene Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAVgc contracten) hebben opdrachtnemers verantwoordingsplicht. Hiervoor is er het acceptatieplan.

 

Resultaten

 • Transparante, open samenwerking met ruimte om elkaar de waarheid te zeggen.
 • Goede eindkwaliteit.
 • De uitvoeringsfase is volgens planning verlopen, de voorbereidingsfase vroeg meer tijd.
 • Door intensief omgevingsmanagement zijn er nauwelijks klachten uit de omgeving gekomen.
 • Na de initiële prijs heeft intensief overleg geleid tot overeenstemming over scopeverbreding – rioleringen drooglegging – meerprijs.
 • De tijdinspanning door opdrachtgever was tijdens de uitvoering minimaal.
 • Het project is binnen budget gerealiseerd.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Publiek-private samenwerking in Buitenwerk Samen Sterk!

In januari 2011 hebben de gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW een convenant gesloten met de volgende ambities:

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projectenin te passen;
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
 • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.