Op 27 september heeft Buitenwerk Samen Sterk! een kennissessie ‘laadinfrastructuur voor Zero-emissie mobiele werktuigen’ namens de Gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW gehouden.

Met ruim 40 deelnemers was er sprake van een goede opkomst vanuit de gemeente en de markt! Ook netbeheerder Stedin en gemeente Amsterdam waren vertegenwoordigd. Het doel van deze 2e kennissessie is om elkaar als partners op de hoogte te stellen van ontwikkelingen en elkaar verder te helpen op de route van zero emissie in de bouw en onderhoud in de gemeente.

In opvolging van de eerste kennissessie op 25 mei jl., waarin we zijn gestart met een bredere verkenning over de mogelijkheden en onmogelijkheden op zero emissie, is de wens geuit om op de (on)mogelijkheden van de laadinfrastructuur de focus te leggen. 2 sprekers hebben daarin goed bijgedragen, te weten:
• ENI Emissieloos Netwerk Infra – Edwin Lokkerbol programma manager over het inzichtelijk maken van de benodigde laadvermogen, en haalbaarheid op de projecten (ruimte voor vernieuwing, nieuwe competenties en anders veilig werken)
• Groene Bouwkracht Mark Hazelaager over de mogelijkheden van tijdelijke laadvoorziening en welke laadonderdelen en apparaten in de verhuur of lease beschikbaar zijn
Samenvattende bevindingen en conclusies die vanuit de dialoog naar voren zijn gekomen:
• In een zeer vroeg stadium de vermogensbehoefte voor het project inschatten is essentieel.
o Voor tijdig afstemmen met de netbeheerder voor beschikbaarheid. Betekent dat een vroegtijdig afstemmingsmoment tussen gemeente, marktpartij en netbeheerder essentieel is, vanuit de planning bij de gemeente te activeren. Een referentieproject is een voorstel ‘zo kan het goed werken en word uitstel van de planning beperkt’
o Inschatten en goed inzicht te krijgen van de vermogensvraag voorafgaand aan het project is rand voorwaardelijk, en maak helder onderscheid tussen laden (laadsnelheid) en gebruik (energieverbruik)
• In de stad Rotterdam zijn er nog geen grote knelpunten in de netcapaciteit waarneembaar volgens de netbeheerder, oftewel de netcongestie is vooralsnog geen groot knelpunt voor het aanvragen van bouwaansluitingen van bijv. 3x80A.
• Een eenduidig aanspreekpunt bij de netbeheerder wordt door de aannemers als prettig ervaren. Stedin legt uit dat het loket afhankelijk is van de van de omvang van de vermogensvraag en de periode. Ze belooft een inzicht in de aanspreekpunten te geven.
• Inzichtelijk en toegankelijk maken van de stroompunten die beschikbaar zijn binnen de buitenruimte van de Rotterdam wordt als volgende stap door de gemeente ondernomen.
• In de haven is ook laadinfrastructuur nodig voor mobiele werktuigen. De gemeente praat met het havenbedrijf over de mogelijke synergie tussen de laadplannen voor logistiek en bouw.
• Waterstof versus batterijen, wat is wijs als het gaat om investeren? Vooral het type apparaten is hierin bepalend gebleken, en blijkt minder van toepassing op materieel van buitenruimte projecten. Een verdieping in de volgende kennissessie zal plaats kunnen vinden.
• Pilot flexibele batterijvoorziening wordt verkend en geactiveerd. Er zijn diverse werkdepots binnen Rotterdam aanwezig, locaties waar laadvoorzieningen voor batterijen en materieel tot de mogelijkheden behoren. De gemeente Rotterdam zal de pilot verder uitwerken en voorleggen bij de partners.
• Wij houden elkaar met deze deelnemersgroep op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij kijken terug op een zeer informatieve en open uitwisseling van mogelijkheden en verkenningen die nodig zijn. Op de volgende (3e) kennissessie begin van volgend jaar, zullen we vanuit de wensen van de groep ingaan op:
• Pilot flexibele batterijvoorziening
• Beschikbaarheid materieel
• Contractmanagement en investeringsafwegingen