Kennistafel technische innovaties gestart!
Innovatie: een breed begrip. Toch moeten marktpartijen en de gemeente hier een visie over vormen om te kunnen blijven werken aan de stadsopgaven. Tijdens de kennistafel technische innovaties heeft een groep deelnemers de stap gezet in het concretiseren van een toekomstbeeld voor de GWW sector, gebruikmakend van verschillende brainstormtechnieken.
Brainstorm technische innovaties

Op maandag 10 oktober is de eerste kennistafel gehouden over het onderwerp technische innovaties. Het doel van deze kennistafel is om op dit onderwerp te verkennen welke korte termijn doelen gesteld kunnen worden en hoe de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en marktpartijen ingericht kan worden om innovatiever projecten uit te voeren als ondersteuning van de stadsopgaven (klimaat, circulair, energie, duurzaam, leefbaar, omgeving, digitaal en veilig). 

 

 

Voordat er doelen gesteld kunnen worden, moet er eerst gekeken worden naar trends en ontwikkelingen binnen de GWW sector. Welke trends en ontwikkelingen gaan ons raken, en wat voor effect heeft dat op de sector? Als voorbereiding op deze kennistafel zijn verschillende interviews gehouden met personen binnen het Buitenwerk Samen Sterk netwerk over technische innovaties die er in de toekomst aan gaan komen of al uitgevoerd zijn. Deze vormden de basis voor een geschetst toekomstbeeld door de deelnemers. Wat is het meest rooskleurige toekomstbeeld (utopie)? En hoe zou het ook mis kunnen gaan (dystopie)?

 

Brainstorm werksessie Stadse werken 2022
 

Deelnemers schetsten de utopie als efficiënt op afstand werken, waardoor tijd over is om met de wijk in gesprek te gaan. Daarentegen hoopten ze niet dat in de toekomst alleen nog de focus is op onderhoud, en reageren op natuurrampen en materiaaltekorten in plaats van innoveren. De toekomst is hoogst waarschijnlijk een combinatie van de utopie en dystopie.

De toekomstscenario’s gaan in de volgende kennistafel gebruikt worden om kansen en bedreigingen te formuleren. Wilt u ook meedoen met de kennistafel? Neem dan contact op met Buitenwerk Samen Sterk.