De gouden standaard

De 10 gouden regels voor optimale ketensamenwerking

 1. Wees transparant en ga uit van een gezamenlijke inbreng
  Breng de gezamenlijke risico’s en kansen in kaart. Werk aan een heldere borging in de
  beheersing en in het eigenaarschap. Voorkom verrassingen door regelmatig overleg.
 2. Wees pro actief en houd het einddoel voor ogen
  Formuleer allereerst de gezamenlijke projectdoelstellingen en verwachtingen.
  Bespreek met regelmaat of nog aan de verwachtingen wordt voldaan.
 3. Zorg voor persoonlijk leiderschap & wederzijds vertrouwen
  Evalueer tussentijds en regelmatig de samenwerking en stuur samen pro actief bij!
 4. Deel de financiële uitgangspunten
  Werk met een open begroting en bespreek deze samen vanaf het allereerste moment.
 5. Hou rekening met elkaar en verplaats je in de ander
  De opdrachtnemer denkt mee en verplaatst zich in de opdrachtgever. De opdrachtnemer
  stelt zich op als partner en ontwikkelt adviesvaardigheden. De opdrachtgever staat open
  voor suggesties en advies van de marktpartij.
 6. Zorg voor optimale rolverdeling naar de leefomgeving
  In het omgevingsmanagement draagt de opdrachtgever tijdens de plan- en
  ontwerpfase de zorg voor de informatie naar de bewoners. Tijdens de realisatiefase
  berust de communicatie over techniek, planning en locatie bij de opdrachtnemer. In
  beide fases blijven opdrachtgever en opdrachtnemer betrokken bij de communicatie.
 7. Beleg vooraf haalbare verantwoordelijkheden in Kabels & Leidingen
  De uitgangspunten kabels en leidingen worden door opdrachtgever helder in de
  uitvraag verwoord. Het voortraject, de inventarisatie van knelpunten en aanschrijvingen,
  wordt door de opdrachtgever verzorgd.
 8. Bouw gezamenlijk aan je basiskennis en probeer te vernieuwen
  Biedt de mogelijkheid om kennis op te bouwen en deze in de praktijk toe te passen.
 9. Laat onderscheidende waarden en vermogens tot zijn recht komen
  Bij complexe en/of omvangrijke projecten nodigt de opdrachtgever de markt uit om tot
  een Plan van Aanpak te komen waarin de onderscheidende kwaliteiten van de
  opdrachtnemer tot zijn recht komen. Voldoende doorlooptijd voor de inschrijving is
  hierbij vereist. In het Plan van Aanpak geeft de opdrachtnemer toelichting op zijn
  benaderingswijze en intentie.
 10. De keten is zich bewust en ontwikkelt zich
  Alle disciplines in de keten worden door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer
  geïnformeerd om tot een optimale aanpak in de voorbereiding en realisatie te komen.