Met trots en enthousiasme opent Sietse Hogenes (Van Dijk Maasland) de bijeenkomst. Dit keer vindt de bijeenkomst plaats bij Honkbal op Zuid. Een mooi, nieuw en duurzaam complex dat in samenwerking met Gemeente Rotterdam is neergezet. 

De opkomst bestaat uit een paar vertegenwoordigers van marktpartijen en 2 collega’s van de Gemeente. De
lage opkomst wordt besproken. Wellicht heeft het te maken met een bijeenkomst in Dordrecht die dinsdag
heeft plaatsgevonden, maar de aanwezigen spreken hun teleurstelling uit over het lage aantal deelnemers.
Het zijn voornamelijk de kartrekkers die nu aanwezig zijn. Een punt van aandacht is het duidelijker benoemen waar de bijeenkomst over gaat in de uitnodiging.

Gerard van den Burger geeft een update namens de stuurgroep.
• Er ligt een positioneringsplan voor Buitenwerk Samen Sterk. Meer informatie volgt op de volgende minimarktdag
• De voorbereidingen voor de Infratech zijn in gang gezet. Het collectief komt meer in beeld, evenals de samenwerkingen die bereikt zijn.
• Gerard Murck stopt eind 2024 met zijn functie in het dagelijks bestuur.
• AW groep zegt het lidmaatschap op per eind 2024. Zij blijven wel lid in Dordrecht.
Aanwezigen: Sietse Hogenes, Gerard van den Burger, Martijn van Eendenburg, Gert Verzijl, Dani Ratsch, Mark van
Zuylen, Michael van de Berkt, Colinda den Dijker, Ronald Zandbergen, Herwin Stroeve.

SAMENWERKEN
“Met elkaar in gesprek kunnen gaan en met elkaar zijn, daar worden we met elkaar beter van.” Zo openen Sietse en Colinda de pijler samenwerken. Er wordt benadrukt dat we het gewoon moeten gaan doen, samenwerken. Niet alleen erover praten, maar het doen!
De PSU wordt al succesvol toegepast, dit heeft veel voordelen. Gert Verzijl voegt hieraan toe: laten we de generieke belangen van zowel marktpartijen als gemeente op papier zetten in de PSU1. Hoe eerder we dit met elkaar bespreken hoe beter. Ook wordt er gesproken over dat er meer transparantie moet komen dat aannemers winst mogen maken. Dit is nu vaak een gevoelig of onbesproken onderwerp. 
Ook de prestatiemeter komt aan bod. Belangrijk hierbij is dat de feedback die gegeven wordt in het belang van het project/ de samenwerking is en niet gericht op een persoon is.
Dan is het tijd voor wat interactie. We splitsen ons in 2 groepen om de vragen te beantwoorden over het verdiepen van de samenwerking vanuit de lijnfunctie.
1. Hoe draag jij bij aan de ontwikkeling van de samenwerking tussen medewerkers van partijen (OG-ON) in het project en tussen collega’s onderling?
    a. Primair elkaars belangen benoemen en actief daarop sturen. Zorg dat dit gaandeweg het project niet verdwijnt
    b. Aandacht voor elkaar hebben en houden
    c. Successen benoemen en delen
    d. Knelpunten bespreken in een hot debrief
2. Hoe wordt het wat natuurlijker om met elkaar de onderlinge werkwijze te bespreken?
    a. Deel iets persoonlijks om openheid te creëren
    b. Doen, ervaren en reflecteren
    c. Leren communiceren en bespreekbaar maken met de jongere generatie
    d. Tijd inbouwen
    e. Formats creëren
    f. Humor
    g. Convergentiefase
    h. Eerst vertragen om daarna te kunnen versnellen
    i. Uitgangspunten bij de start duidelijk en inzichtelijk maken: actiebesluitenlijst maken en als de spelregels        veranderen tijdens de wedstijd dit bespreekbaar maken
3. Hoe reflecteer jij op een gesprek en de onderlinge samenwerking?
    a. Structureel agendapunt van maken
    b. Aan het einde vragen: “hoe vond je het gesprek?”
4. Hoe maak jij psychische en sociale veiligheid bespreekbaar?
    a. Aan de voorkant bespreken
    b. Kwetsbaar durven op te stellen
    c. Focus op de inhoud
    d. Vermijd het oordelen en reflecteer
5. Hoe kan jij (als teammanager, bedrijfsleider of projectleider) daarbij helpen?
    a. Workshop organiseren
    b. Actief acteren
    c. Veilige werkomgeving creëren, vertrouwen hebben en geen afrekencultuur

KENNISONTWIKKELING & TOEPASSING
Martijn van Eendenburg geeft een update over de circulair (kennisteam Parkbruggen), Zero Emissie (geplande bijeenkomst op 5 juni) en klimaat (start in Q4 aan de hand van de beleidsstukken gemeente). We zetten mooie stappen met elkaar en moeten dit zeker blijven doen.

PROCESOPTIMALISATIE
Dani Ratsch geeft een update over zijn pijler, procesoptimalisatie. Uitvoerders en directievoerders overleg bijeenkomst met Thema samenwerken gaan we voor dit jaar weer een sessie organiseren en het eerste overleg met V&G loket is geweest. Daarin is besproken dat we veiligheid weer moeten centraal zetten i.p.v. het document. Gemeente is
e.e.a. aan het bijstellen. Eén van de doelen is om een centraal document te maken en vervolgens project specifiek de belangrijkste in kaart te brengen.
• We hebben samengezeten met Hugo Witteveen over het digitaliseren van de rioleringsprojecten, werken met 3D modellen, deze presentatie is inmiddels gegeven.
• Informatielevering document van Stadse Werken 2.0 breder uitdragen binnen de kring, we gaan hiervoor een datum inplannen.
• Er is een portfolio Stadse Werken 2.0 en er zijn voortgangssessies.
• De marktpartijen vragen om een jaarplanning vanuit Rotterdam als OG met betrekking tot de aanbestedingsplanning. Gemeente kijkt hiernaar. De tijd in die de marktpartijen krijgen in de voorbereiding is nog niet toegenomen
• Gert kaart het optimaliseren van de betalingsregeling aan. Een interessant gesprek volgt. Marktpartijen geven aan dat bijvoorbeeld het goedkeuren van de weekstaten veel frustratie oplevert. Er zijn projecten waarop een vast percentage per maand wordt betaald en enkel onderbouwing aan het einde. Is dit breder op te pakken? Ronald Zandbergen pakt dit op binnen de gemeente. Hij gaat hier zelf niet over, dat besluit ligt bij BSO.
• Organiseren kijkje in de keuken, dit staat uit.
• Uitwisselen van Leer ervaring, waar doen we elders het in Nederland anders/ beter?

MENS & ORGANISATIE
Last but not least geeft Mark van Zuylen een update over de pijler Mens & Organisatie. Niet alle actiepunten van de vorige keer zijn voltooid, we stellen een paar deadlines uit.
• Buitenwerkt! De werknaam van het Vaandel veranderen we nu definitief in Buitenwerkt! Dit moet concreet gemaakt worden en er moet een ontwerp komen voor een bouwdoek. Sietse geeft een tip over de vormgeving qua letters. We wachten nog op een “go” vanuit de stuurgroep en input voor het afwegingskader per pijler.
• Het Arbeidsmarktcommunicatieplan moet gecomprimeerd worden.
• Social Return: Marjolein Kooijman en Sophie Harbers van Rotterdam geven een presentatie over de veranderingen van Social Return binnen Rotterdam. Het sociaal Investeren en de open sociale impact invulling zijn bijvoorbeeld nieuw. Ook is de waardering veranderd, bijna alles is omhoog gegaan. Kijk hier voor meer informatie.

De volgende minimarktdag vindt plaats op 12 september. Hierbij staat de pijler Procesoptimalisatie centraal.
Maar eerst de bbq op 4 juli!
 

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Op woensdag 24 april vond de tweede kwartaalsessie van Jong Buitenwerk plaats, dit keer met als thema Verwachtingsmanagement. Tijdens deze workshop leerden de deelnemers uit de Gemeente Rotterdam en aannemers wat de essentie is van goed verwachtingsmanagement. Vervolgens zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met drie casussen.

Lees meer