Resultaten laatste prestatiemeting 2021
De resultaten van de laatste prestatiemeting van 2021 zijn binnen! 
In een eerder bericht hebben collega's Allard Kuil en Reinder Bakker in een video wat verteld over onze prestatiemetingen: online vragenlijsten waarbij opdrachtnemer en opdrachtgever elkaar onafhankelijk beoordelen op de kwaliteit van de samenwerking.  

 

Afgelopen januari hebben wij de resultaten ontvangen van de laatste prestatiemeting van 2021, waarin respondenten voor 12 projecten scores hebben gegeven. De resultaten zijn overzichtelijk samengevat in de Factsheet. 

Kort wat hoogtepunten uit de factsheet:

  • Alle thema’s (Planmatig werken, Deskundigheid, Samenwerking & Communicatie, Veiligheid, Documentatie, Omgeving, Milieu & Duurzaamheid, en Kwaliteitsmanagement) worden door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer beoordeeld met een 6,9 of hoger.
  • Opdrachtnemers scoren het thema Milieu & Duurzaamheid het laagst (6,9), Samenwerking & communicatie het hoogst (7,8).
  • Opdrachtgevers scoren het thema Planmatig werken het laagst (7,4), en het thema Omgeving het hoogst (8,4).
  • Vergeleken met eerdere prestatiemetingen zijn er twee trends te zien:
    De trendthema’s van de opdrachtgevers zijn licht dalend, maar allen nog ruim boven de 7. Geen reden tot zorg dus. 
    Bij de opdrachtnemers zijn de trends allen stijgend of blijven deze gelijk. Vooral het thema Veiligheid stijgt qua score, daar lijkt goede aandacht voor te zijn. 

Deze resultaten worden gebruikt om de volgende opdrachten in het raamcontract te verdelen, en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren.

Regionale marktdag 9 november 2023

Regionale marktdag 9 november 2023

Met veel enthousiasme vertelt Caroline Agema over circulair werken binnen de Gemeente Rotterdam en binnen de GWW sector. Naar aanleiding van de bijeenkomst Circulair werken die georganiseerd is door Buitenwerk Samen op 24 oktober spraken wij haar hierover.

Lees meer
Interview Caroline Agema – Gemeente Rotterdam

Interview Caroline Agema – Gemeente Rotterdam

Met veel enthousiasme vertelt Caroline Agema over circulair werken binnen de Gemeente Rotterdam en binnen de GWW sector. Naar aanleiding van de bijeenkomst Circulair werken die georganiseerd is door Buitenwerk Samen op 24 oktober spraken wij haar hierover.

Lees meer
Interview Paul van de Lande – Gemeente Rotterdam

Interview Paul van de Lande – Gemeente Rotterdam

Ik had het genoegen om Paul van de Lande te interviewen over zijn kijk op zero-emissie mobiele werktuigen en bouwlogistiek binnen Rotterdam. Dit naar aanleiding van de bijeenkomst “zero-emissie bouwmaterieel en laadinfra” die gehouden is op 27 september in de Fruitvis in Rotterdam.

Lees meer