Wagenaarlaan

Wagenaarlaan Wat is er aangepakt In de periode van juni t/m december 2015 is gewerkt aan de verharding inclusief ophoging en bomen. De omvang van het project bedroeg € 241.650 en werd meervoudig onderhands aanbesteed. Wat hebben we ervan geleerd? De nadruk lag op...