Terugblik kwartaal 3
Wist je dat ieder kwartaal het werkprogramma wordt geëvalueerd? In de stuurgroep wordt er door middel van de kwartaalevaluatie gekeken of we op weg zijn met de doelen en waar nog extra inzet nodig is.

Het leek ons leuk en nuttig om zo’n evaluatie een keer met iedereen te delen. Deze PDF is te downloaden via deze link. Als je vragen hebt naar aanleiding van de evaluatie of aanvullingen, kan je deze delen met Colinda den Dijker. De evaluatie is altijd opgedeeld in de vijf pijlers van het programma: samenwerken, kennistoepassing, kennisontwikkeling, procesoptimalisatie en mens- & organisatieontwikkeling. 

Wat is er gebeurd in kwartaal 3 2022?

1. Samenwerken

De Stadse Werken evaluatie dag heeft plaatsgevonden. Op 21 september kwamen 70 deelnemers samen om te brainstormen over verschillende onderwerpen in het raamcontract. Daarnaast is er een pool van 5 interne trainers gevormd, die van 2023 Samen Starten Sessies gaan organiseren. 

2. Kennistoepassing

Binnen Stadse Werken worden de Samen Starten Sessies nu bijna als standaard toegepast. De reacties hierover zijn heel positief.

Vorig jaar heeft een masterclass omgevingsmanagement plaatsgevonden. De expertise van de omgevingsmanager wordt ook steeds beter ingezet binnen projecten. Omgevingsmanagement is ook een vast onderdeel in de Samen Starten Sessies. 

De website wordt steeds meer benut om kennis te delen en deze wordt ook steeds beter bekeken. Evenals de nieuwsbrief en de LinkedIn pagina. Had jij je al aangemeld? 

3. Kennisontwikkeling

Er is een kijkje in de keuken geweest bij de Urban Miner van Dura Vermeer. Hieruit volgende twee kennistafels circulair en zero emissie. De ingrediënten voor een afwegingskader zijn in beeld gebracht: op 3 momenten van de projectfasering: realisatie, uitvoeringsontwerp en initiatieffase. Een pilotplan voor circulaire afweging en 0-emissie uitstoot word opgesteld door de kartrekkers binnen de raamovereenkomst riool voor 2023. Middels DuSpot worden materialen gedeeld in het collectief. Het doel is zoveel mogelijk hergebruik en minder logistieke bewegingen.

4. Procesoptimalisatie

Er hebben verschillende Safety Walks plaatsgevonden op de projecten. Hieruit volgt een actuele stand van veiligheid op de bouwlocatie. Vanuit deze praktijkinzichten en verkenning bij andere gemeenten ontstaat een kader voor Rotterdam met de belangrijkste prioriteiten in veiligheidsbewustzijn voor de ketenpartners.

Daarnaast zijn op het gebied van digitaliseren inmiddels 3 kennistafels geweest. Hieruit zijn een aantal knelpunten benoemt rondom dataoverdracht. Komende tijd wordt een pilotplan uitgewerkt en de resultaten hiervan worden ingebracht in Digicampus. 

5. Mens- en organisatieontwikkeling

‘Vaandel Buitenwerk Samensterk’: het vaandel word vanuit de stuurgroep Buitenwerk Samensterk tot uitwerking gebracht, het kader met de uitgangspunten gedragen door SB, SO en markt wordt in oktober vastgesteld.

Inclusief / SROI: Arbeidsmarkt communicatie voor instroom jongeren en herintreders uit de wijk die de mogelijkheid hebben tot werk- en leerfit, staat centraal in communicatie Q4. Wijkgerichte aanpak, persoonlijke begeleiding en op een vaste locatie bij Ondernemers op Zuid en ArbeidTrainingCentrum (ATC) krijgt zijn vorm.

Ben jij ook aanwezig op InfraTech 2023?

Ben jij ook aanwezig op InfraTech 2023?

Na een digitale InfraTech twee jaar geleden, is het dit jaar gelukkig weer tijd voor een fysieke beurs op InfraTech 2023. Ook Stichting Rondom GWW (GWW-plein) en de Gemeente Rotterdam (Gemeenteplein) hebben weer een mooi programma met vele partners van Buitenwerk Samen Sterk. Hieronder vind je beide programma’s. Zien we je daar?!

Lees meer
Visuele terugblik op de kennistafels van 2022

Visuele terugblik op de kennistafels van 2022

Afgelopen jaar zijn er een flink aantal kennistafels georganiseerd, waarbij leden van Buitenwerk Samen Sterk hebben kunnen discussiëren en brainstormen over een specifiek onderwerp. Uit deze kennistafels zijn interessante resultaten gekomen, die we vandaag met jullie willen delen.

Lees meer