Uitgelicht Project | Groene Poort Waterweg
Buitenwerk Samensterk staat voor samenwerking in de keten met als doel om de stadsopgaven voor de Rotterdamse buitenruimte te realiseren. In de serie uitgelichte projecten lichten we steeds een project uit dat innovatieve samenwerking en oplossingen toepast. De eerste in de serie: het project Groene Poort Waterweg.
De samenwerkingspartners leggen 3 kilometer natuurvriendelijke oevers aan met overtollige materialen. Dit vloeit voort uit verplichtingen van de Kader Richtlijn Water en de behoefte om oevers aantrekkelijk te maken in combinatie met vergroting van de biodiversiteit in de delta. Daarbij wordt een golfbreker annex langsdam met steenachtig materiaal gerealiseerd en vervolgens wordt tussen de oever en de langsdam verondiept met grond en zandige baggerspecie. Zodoende worden luwe nat-droog zones aangelegd, die bijdragen aan de ontwikkeling van getijdenatuur.

Voor de langsdam worden, naast betonpuin uit de waterbouw, o.a. oude rioolbuizen gebruikt, die afkomstig zijn van de rioolvervangingsprojecten van Stadse Werken. Bijvoorbeeld buizen uit de Zalmplaat, Tussenwater, Huniadijk, Abelenlaan en Mercatorweg. De ambitie is om minimaal 5.000 meter buis per jaar aan te leveren, onder het motto: van Puinbreker naar Golfbreker!

Download hier de PDF voor meer informatie. 

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Op woensdag 24 april vond de tweede kwartaalsessie van Jong Buitenwerk plaats, dit keer met als thema Verwachtingsmanagement. Tijdens deze workshop leerden de deelnemers uit de Gemeente Rotterdam en aannemers wat de essentie is van goed verwachtingsmanagement. Vervolgens zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met drie casussen.

Lees meer