Uitgelicht Project | Groene Poort Waterweg
Buitenwerk Samensterk staat voor samenwerking in de keten met als doel om de stadsopgaven voor de Rotterdamse buitenruimte te realiseren. In de serie uitgelichte projecten lichten we steeds een project uit dat innovatieve samenwerking en oplossingen toepast. De eerste in de serie: het project Groene Poort Waterweg.
De samenwerkingspartners leggen 3 kilometer natuurvriendelijke oevers aan met overtollige materialen. Dit vloeit voort uit verplichtingen van de Kader Richtlijn Water en de behoefte om oevers aantrekkelijk te maken in combinatie met vergroting van de biodiversiteit in de delta. Daarbij wordt een golfbreker annex langsdam met steenachtig materiaal gerealiseerd en vervolgens wordt tussen de oever en de langsdam verondiept met grond en zandige baggerspecie. Zodoende worden luwe nat-droog zones aangelegd, die bijdragen aan de ontwikkeling van getijdenatuur.

Voor de langsdam worden, naast betonpuin uit de waterbouw, o.a. oude rioolbuizen gebruikt, die afkomstig zijn van de rioolvervangingsprojecten van Stadse Werken. Bijvoorbeeld buizen uit de Zalmplaat, Tussenwater, Huniadijk, Abelenlaan en Mercatorweg. De ambitie is om minimaal 5.000 meter buis per jaar aan te leveren, onder het motto: van Puinbreker naar Golfbreker!

Download hier de PDF voor meer informatie. 

Interview Caroline Agema – Gemeente Rotterdam

Interview Caroline Agema – Gemeente Rotterdam

Met veel enthousiasme vertelt Caroline Agema over circulair werken binnen de Gemeente Rotterdam en binnen de GWW sector. Naar aanleiding van de bijeenkomst Circulair werken die georganiseerd is door Buitenwerk Samen op 24 oktober spraken wij haar hierover.

Lees meer
Interview Paul van de Lande – Gemeente Rotterdam

Interview Paul van de Lande – Gemeente Rotterdam

Ik had het genoegen om Paul van de Lande te interviewen over zijn kijk op zero-emissie mobiele werktuigen en bouwlogistiek binnen Rotterdam. Dit naar aanleiding van de bijeenkomst “zero-emissie bouwmaterieel en laadinfra” die gehouden is op 27 september in de Fruitvis in Rotterdam.

Lees meer
Interview Faysal el Massoudi – Gemeente Rotterdam

Interview Faysal el Massoudi – Gemeente Rotterdam

Naar aanleiding van de kennissessie van Jong Buitenwerk over Digitalisering en Chat GPT mochten we Faysal interviewen. Een gepassioneerd persoon over hét werkveld van de toekomst!
Lees hier meer over zijn visie op digitalisering binnen de GWW.

Lees meer