Uitgelicht Project | Groene Poort Waterweg
Buitenwerk Samensterk staat voor samenwerking in de keten met als doel om de stadsopgaven voor de Rotterdamse buitenruimte te realiseren. In de serie uitgelichte projecten lichten we steeds een project uit dat innovatieve samenwerking en oplossingen toepast. De eerste in de serie: het project Groene Poort Waterweg.
De samenwerkingspartners leggen 3 kilometer natuurvriendelijke oevers aan met overtollige materialen. Dit vloeit voort uit verplichtingen van de Kader Richtlijn Water en de behoefte om oevers aantrekkelijk te maken in combinatie met vergroting van de biodiversiteit in de delta. Daarbij wordt een golfbreker annex langsdam met steenachtig materiaal gerealiseerd en vervolgens wordt tussen de oever en de langsdam verondiept met grond en zandige baggerspecie. Zodoende worden luwe nat-droog zones aangelegd, die bijdragen aan de ontwikkeling van getijdenatuur.

Voor de langsdam worden, naast betonpuin uit de waterbouw, o.a. oude rioolbuizen gebruikt, die afkomstig zijn van de rioolvervangingsprojecten van Stadse Werken. Bijvoorbeeld buizen uit de Zalmplaat, Tussenwater, Huniadijk, Abelenlaan en Mercatorweg. De ambitie is om minimaal 5.000 meter buis per jaar aan te leveren, onder het motto: van Puinbreker naar Golfbreker!

Download hier de PDF voor meer informatie. 

Bijeenkomst 6 april in Fruitvis

Bijeenkomst 6 april in Fruitvis

In de Fruitvis in Rotterdam zijn op 6 april een groot aantal marktpartijen en de gemeente bij elkaar gekomen ten behoeve van het programma Buitenwerk Samen Sterk. Elkaar beter leren kennen, ideeën uitwisselen en samenwerken, daar draait het om tijdens dit samenzijn.

Lees meer
Ben jij ook aanwezig op InfraTech 2023?

Ben jij ook aanwezig op InfraTech 2023?

Na een digitale InfraTech twee jaar geleden, is het dit jaar gelukkig weer tijd voor een fysieke beurs op InfraTech 2023. Ook Stichting Rondom GWW (GWW-plein) en de Gemeente Rotterdam (Gemeenteplein) hebben weer een mooi programma met vele partners van Buitenwerk Samen Sterk. Hieronder vind je beide programma’s. Zien we je daar?!

Lees meer
Visuele terugblik op de kennistafels van 2022

Visuele terugblik op de kennistafels van 2022

Afgelopen jaar zijn er een flink aantal kennistafels georganiseerd, waarbij leden van Buitenwerk Samen Sterk hebben kunnen discussiëren en brainstormen over een specifiek onderwerp. Uit deze kennistafels zijn interessante resultaten gekomen, die we vandaag met jullie willen delen.

Lees meer