Uitwerking Stadse Werken werkgroepen
Tijdens de Stadse Werken dag gingen de deelnemers in groepen uit elkaar om na te denken over het Stadse Werken contract. Op vijf verschillende thema's werd bediscussieerd wat goed gaat in de samenwerking en waar nog kansen liggen voor verbetering.

In de PDF vind je de uitwerking van de verschillende thema’s:

  1. Samen naar de top: Samen Starten Sessies
  2. Proces en voorbereiding: de bouwteam-gedachte
  3. Teamrollen in aanpak omgeving: rol van de omgevingsmanager
  4. Voorbereiden op externe factoren: BKPV-plannen
  5. Doelen en eenduidige werkwijze: Uniformiteit creëren