Selecteer een pagina

Open MKB Convenant: Van Stip naar Stap

26 november 2018

Een leerzame en inspirerende middag waarbij het Open MKB-Convenant centraal zal staan. De experimentele fase heeft geleid naar een gezamenlijke ‘Stip op de Horizon’. Deze bijeenkomst is de stap naar een programmatische aanpak.

PROGRAMMA

12.00 – 13.00             
Inloop met broodje in de tegeltjeshal van het RDM-hoofdgebouw

13.00                         
Welkomstwoord door Ronald Zandbergen (Stadsontwikkeling, Hoofd Ingenieursbureau)

13.05 – 13.15                       
Achtergronden bij de totstandkoming van het MKB-convenant
Ronald Zandbergen & Albert Martinus (Voorzitter Stichting Rondom GWW)

13.20 – 13.30                       
Van ambitie naar noodzaak
Het open MKB-convenant in breder perspectief. De impact van het Rotterdamse initiatief.
Bernard Wientjes (Voorzitter Taskforce Bouwagenda)

13.35 – 13.45                       
De uitdaging: van Stip naar Stap
Een nadere beschouwing van nut en noodzaak van de programmatische aanpak
Linda Molenaar (Directeur Stadsbeheer, Openbare Werken) & Marc van Leeuwen (Directeur Stadsontwikkeling, Projectmanagement & Engineering Stadsontwikkeling)

13.50 – 14.05                       
De Praktijk
Ervaringsdeskundigen aan het woord. Wat hebben de voorbeeldprojecten opgeleverd?

14.05 – 14.10                      
Uitnodiging tot discussie in groepen
Linda Molenaar & Marc van Leeuwen

14.15 – 14.45                       
Pauze

14.45 – 15.30            
Tafelgesprekken o.l.v. moderatoren
Aan de hand van verschillende stellingen worden de genodigden uitgedaagd om met elkaar in discussie te gaan.

15.40 – 16.10            
Plenaire terugkoppeling van de discussieresultaten door de moderatoren

16.15 – 16.25             
Reflectie op de discussieresultaten door Linda Molenaar, Marc van Leeuwen en Albert Martinus

16.25 – 16.30            
Slotwoord en uitnodiging voor een drankje door Frank Schuring (Stadsbeheer, Hoofd Openbare Werken)