Wagenaarlaan

Wat is er aangepakt

In de periode van juni t/m december 2015 is gewerkt aan de verharding inclusief ophoging en bomen.
De omvang van het project bedroeg € 241.650 en werd meervoudig onderhands aanbesteed.

Wat hebben we ervan geleerd?

 • De nadruk lag op procesefficiency. Het gevraagde product was al ver uitgewerkt met de ‘Rotterdamse Standaard’.
 • De aanzet van het project duurde langer. Nu is gevraagd extra tijd te investeren in de scope van de opdracht.
 • De standaard kruisjeslijst voor het PVE biedt onvoldoende duidelijkheid over de uiteindelijke scope van het project. De bijdrage van de experts uit het MKB Convenant was van waarde. Voor volgende projecten moet het echter mogelijk zijn eerder een concrete focus aan te brengen.
 • Er waren meer opties voor de aannemer om de opdrachtgever te ontzorgen. Meer operationele taken ten
  behoeve van materiaallevering en omgevingsmanagement en het uitvragen van een vaste prijs, waardoor het bijbehorende administratieve proces sterk werd vereenvoudigd.
 • RAW+EMVI gaf de aanzet om vooraf het project beter te doordenken, zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer.
 • Met eigen referenties op kwaliteit en prijs is het totaal van de aanbieding in een puntenscore omgezet. Het hierop ingerichte gunningsmodel werkte goed.
 • In de beoordeling is gebruikgemaakt van het ‘twee enveloppen’-systeem waarbij de kwaliteitsbeoordeling is
  afgerond voordat het prijsgegeven in de score is betrokken.

Wat zijn de resultaten?

 • Het project is gerealiseerd binnen budget en tijd.
 • De kwaliteit van het werk is goed.
 • De aanwijzing is een aanrader voor volgende projecten.
 • Het directe aanspreekpunt op het project voor omwonenden, is als zeer prettig ervaren. Er zijn complimenten uit de wijk gekomen.
 • De administratieve afhandeling is sterk vereenvoudigd en daarmee substantieel sneller.
 • Er is geen sprake geweest van meerwerk.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Publiek-private samenwerking in Buitenwerk Samen Sterk!

In januari 2011 hebben de gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW een convenant gesloten met de volgende ambities:

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projectenin te passen;
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
 • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.