Werkprogramma 2022
Met de marktpartijen binnen Buitenwerk Samen Sterk en de Gemeente Rotterdam is het werkprogramma 2022 samengesteld. Hierin zijn de doelen voor komend jaar opgenomen en wanneer deze behaald zijn.
Met het werkprogramma 2022 werken we aan de STIP voor 2026. Het einddoel hiervan is om het inbrengen van vakmanschap en vernieuwing vanuit de marktpartijen de nieuwe ‘normaal’ te maken. Vanuit de factor ‘mens’ worden de kansen voor innovatie binnen de thema’s: klimaat, circulair, energie, duurzaam, leefbaar, omgeving en digitaal beter benut in de keten. Ook moeten we inzichtelijk maken wat een ‘betere samenwerking’ aan de voorkant dan oplevert. Niet alleen in werkplezier maar ook qua tijd, kosten en kwaliteit. Efficiëntie in de keten komt tot stand taken slechts één keer uit te voeren, én samen in één keer goed. Op deze wijze haalt een projectteam meer uit een project.

Bekijk het werkprogramma hieronder, of download de PDF. Hoe draag jij bij aan het werkprogramma?

Masterclass Stadsopgaven en Samenwerkingsvormen

Masterclass Stadsopgaven en Samenwerkingsvormen

Bij het realiseren van stadsopgaven ontstaan nieuwe uitdagingen waarin samenwerking een sleutelrol speelt. Bij de eerste twee edities van de masterclass Stadsopgaven en Samenwerkingsvormen zat gemeente en markt bij elkaar aan tafel om dit te bespreken.

Lees meer
Interview Allard Kuil – Innovatie binnen Stadse Werken

Interview Allard Kuil – Innovatie binnen Stadse Werken

Bouwmaterialen hergebruiken of processen anders inrichten. Materialen op een andere manier vervoeren. Of verrassende vormen van participatie bedenken. Allemaal innovaties die de afgelopen twee jaar binnen Stadse Werken zijn ontwikkeld. Allard Kuil ziet als contractbeheerder mooie initiatieven ontstaan: ‘Door zo samen te werken, stimuleer je dat aannemers blijven innoveren’.

Allard Kuil weet alles over de contracten binnen Stadse Werken: ‘Ik verdeel de opdrachten over de 10 aannemers binnen de raamovereenkomst, zorg ervoor dat iedereen de juiste stukken heeft en ben vraagbaak voor alle vragen over de overeenkomst. Ik ben vanaf de aanbestedingsfase betrokken bij Stadse Werken.’

Lees meer