Werkprogramma 2022
Met de marktpartijen binnen Buitenwerk Samen Sterk en de Gemeente Rotterdam is het werkprogramma 2022 samengesteld. Hierin zijn de doelen voor komend jaar opgenomen en wanneer deze behaald zijn.
Met het werkprogramma 2022 werken we aan de STIP voor 2026. Het einddoel hiervan is om het inbrengen van vakmanschap en vernieuwing vanuit de marktpartijen de nieuwe ‘normaal’ te maken. Vanuit de factor ‘mens’ worden de kansen voor innovatie binnen de thema’s: klimaat, circulair, energie, duurzaam, leefbaar, omgeving en digitaal beter benut in de keten. Ook moeten we inzichtelijk maken wat een ‘betere samenwerking’ aan de voorkant dan oplevert. Niet alleen in werkplezier maar ook qua tijd, kosten en kwaliteit. Efficiëntie in de keten komt tot stand taken slechts één keer uit te voeren, én samen in één keer goed. Op deze wijze haalt een projectteam meer uit een project.

Bekijk het werkprogramma hieronder, of download de PDF. Hoe draag jij bij aan het werkprogramma?

Interview Kees en Michel – Safety walks

Interview Kees en Michel – Safety walks

Binnen Stadse Werken wordt afgelopen maanden hard gewerkt aan het vergroten van het gezamenlijk veiligheidsbewustzijn. In dit duo-interview spreken we Kees de Vette (gemeente Rotterdam) en Michel Polderdijk (CHEMgroep) over hoe zij de Safety Walk hebben geïntroduceerd bij Stadse Werken. De
10 aannemers uit het contract zijn bezocht in de eerste ronde van de Safety Walk en dat smaakt naar meer…

Lees meer
Kennistafel technische innovaties gestart!

Kennistafel technische innovaties gestart!

Tijdens de kennistafel technische innovaties heeft een groep deelnemers de stap gezet in het concretiseren van een toekomstbeeld voor de GWW sector, gebruikmakend van verschillende brainstormtechnieken.

Lees meer
Stakeholdermap circulaire GWW

Stakeholdermap circulaire GWW

Vanuit de Kennistafel Circulair en Zero-emissie is een overzichtsplaat ontwikkeld voor een circulaire materiaalstroom voor gemeente Rotterdam. Deze plaat kan als inspiratie gebruikt worden om een eigen circulaire materiaalstroom te ontwerpen.

Lees meer