Werksessie Stadse Werken dag 2022
Afgelopen woensdag, 21 september 2022, kwamen ruim 70 deelnemers van het Stadse Werken contract samen om de eerste twee jaar van het contract te evalueren en vooruit te kijken naar het laatste jaar van het contract.
Keynote werksessie Stadse werken 2022

Het programma bestond uit drie onderdelen, afgesloten met een borrel. Een mooi moment om elkaar beter te leren kennen! De bijeenkomst werd geopend met een panelinterview met het management- en contractteam (SB, SO en markt) onder leiding van dagvoorzitter Eline van Weelden. Daarna hield bergbeklimmer Melvin Redeker een inspirerend verhaal over samenwerken in het bergbeklimmen. Tijdens de keynote beklommen we met de zaal de berg. We werden meegenomen in hoe je vooraf goede afspraken maakt over samenwerking als je een topsport bedrijft waar de gevolgen van een fout erg groot kunnen zijn. Tijdens de keynote werd duidelijk hoe noodzakelijk vertrouwen is voor een goede samenwerking.

Tot slot ging de zaal in groepen uiteen om na te denken over de verschillende “bergkampen” die we met Stadse Werken doorlopen. Voor 5 thema’s (Samen naar de top, Doelen en eenduidige werkwijze, Voorbereiden op externe factoren, Teamrollen in aanpak omgeving en Proces en voorbereiding) werd uitgewerkt wat er goed gaat en wat nog beter kan, en werden mooie doelen gesteld voor het laatste jaar 2023. Een uitwerking van de thema’s volgt nog op de website van Buitenwerk Samen Sterk.

Brainstorm werksessie Stadse werken 2022

 

In de plenaire terugkoppeling kwam naar voren dat er zeker nog veel verbeterpunten te noemen zijn voor het contract en de uitvoering van de deelopdrachten. Tegelijkertijd zag iedereen de steile leercurve van de afgelopen twee jaar. De tafelgesprekken gingen overal erg de diepte in, en over de deelopdrachten heen is er veel geleerd door beide partijen. Het belang en nut van dit soort middagen, om beelden en ervaringen uit te wisselen, werd nogmaals benadrukt. Maar ook Samen Starten Sessies werden benoemd als erg positief in het verbeteren van de samenwerking. Met het contract dat er ligt zijn we de goede richting in geslagen en het biedt in de basis een gezamenlijke taal en set aan afspraken om binnen te innoveren, verduurzamen en slimmer en leuker samen te werken. 

Met speciale dank aan Andreja van der Aa, Ot Dee, Colinda den Dijker en Eva van Genuchten voor het organiseren van het evenement. 

Kennistafel technische innovaties gestart!

Kennistafel technische innovaties gestart!

Tijdens de kennistafel technische innovaties heeft een groep deelnemers de stap gezet in het concretiseren van een toekomstbeeld voor de GWW sector, gebruikmakend van verschillende brainstormtechnieken.

Lees meer
Terugblik kwartaal 3

Terugblik kwartaal 3

Wist je dat ieder kwartaal het werkprogramma wordt geëvalueerd? In de stuurgroep wordt er door middel van de kwartaalevaluatie gekeken of we op weg zijn met de doelen en waar nog extra inzet nodig is.

Lees meer
Buitenwerk Samen Starten koffer

Buitenwerk Samen Starten koffer

Buitenwerk Samen Sterk heeft verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om Samen Starten Sessies te kunnen organiseren en begeleiden. Vanaf vandaag zijn deze hulpmiddelen verzameld in een compacte projectkoffer, die de Project Coach kan gebruiken tijdens een project kick-off. Handig!

Lees meer