Samenwerken
Buitenwerk Samen Sterk! staat voor samenwerken! Gemeente Rotterdam en Stichting Rondom
GWW werken samen aan een sterke en gezonde GWW-sector die toekomstbestendig, innovatief en duurzaam is. 

Gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid staan centraal in alles wat zij met elkaar doen. 
Met als doel een maximale bijdrage te leveren aan stedelijke ambities op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, innovatie, digitalisering en sociale impact.

Vertrouwen, deskundigheid, veiligheid en daadkracht spelen hierbij een belangrijke rol.

Met als doel meer werkplezier, beter samenwerken en continuïteit aanbrengen in het vakmanschap.

Onze visie
“In de projecten werken aan partnerschap: vanuit helderheid in gezamenlijke doelstellingen en
intenties, aan helderheid over verdeling van taken en verantwoordelijkheden en helder inzicht in ieders individuele expertise, dat elkaar enkel aanvult.”

Deze visie wordt breed gedragen binnen de Gemeente Rotterdam vertegenwoordigd door de clusters Stadsontwikkeling en Stadsbeheer, en de Marktpartijen vertegenwoordigd door Stichting Rondom GWW, met aannemers, onafhankelijke ingenieursbureaus en toeleveranciers. Onder de paraplu ‘Buitenwerk Samensterk/MKB convenant 2.0’ zijn deze krachten gebundeld. De STIP 2024-2026 “Samen op weg naar een stad met veerkracht” is geformuleerd, welke met een programmatische aanpak tot stand komt. Slogan: samen meer aan de voorkant voor innovatie – en samenwerkingskracht!


Activiteiten
Om onze doelen te behalen en onze visie te verwezenlijken organiseren wij regelmatig kennissessies en bijeenkomsten.
Hieronder een overzicht van de geplande activiteiten.