Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Op woensdag 24 april vond de tweede kwartaalsessie van Jong Buitenwerk plaats, dit keer met als thema Verwachtingsmanagement. Tijdens deze workshop leerden de deelnemers uit de Gemeente Rotterdam en aannemers wat de essentie is van goed verwachtingsmanagement. Vervolgens zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met drie casussen.

Voorafgaand aan de casussen vertelde Herwin Stroeve, Teamleider Buitenruimte bij het Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau, hoe projecten in de buitenruimte binnen de gemeente tot stand komen. We werden meegenomen door verschillende projectfases en leerden we hoe de gemeente verwachtingen zo goed mogelijk managet.

Daarna gaven Claire Ultee en Mieke Kalene, consultants bij adviesbureau Aan Z, een workshop over communicatie en verwachtingen. We kregen een interactieve opdracht waarbij de ins en outs van verwachtingsmanagement besproken werden. Het werd helder communiceren, verwachtingen uitspreken en verantwoordelijkheden duidelijk beleggen de basis vormen voor een goede samenwerkingsrelatie. Dit werd vervolgens direct in de praktijk toegepast met een potje levend memorie.

Na deze mini-colleges werden projectteams gevormd en richtten we ons op drie casussen om korte- en lange termijndoelen omtrent verwachtingen binnen projecten scherp te krijgen. Via pitches deelden we kennis over dit onderwerp met elkaar.

Het was leuk om te zien hoe de deelnemers met veel enthousiasme en toewijding meededen. We kijken ernaar uit om vaker perspectieven en kennis te bundelen en beweging te creëren in complexe vraagstukken binnen het Buitenruimte-proces. Het was weer een leerzame en verbindende middag voor de deelnemers!

Neem voor meer informatie contact op met Sara Guendouz of Titia Rouwé via jongbuitenwerk@rondomgww.nl.