Kijkje in de digitale keuken!

Samen digitaliseren, meer aan de voorkant met de markt.

Maandag 13 december heeft het Regionale BIM platform een digitaal Kijkje in de Keuken met aannemersbedrijf Van der Meer georganiseerd! Bij deze digitale kennisuitwisseling staat de kijk op praktijk, digitaliseren op het project, met betrokken projectteamleden vooral centraal. Wat werkt goed en wat werkt nog niet, en zoeken we naar praktische oplossingen.

Victor Erdman

Het directieteam bij Van der Meer, Joris en Rob van der Meer, hebben ons een inzage gegeven in twee pilotprojecten bij de Gemeente Rotterdam, waarin de ontdekkingstocht met kleine stappen in de toepassing van digitaliseren is gedeeld. Vanuit de Gemeente Rotterdam waren directievoerder, projectleider en ook strategisch adviseur betrokken.

Op het rioolvervangingsproject De Olympiaweg 2021 is geleerd ‘hoe data-overdracht tussen markt en gemeente vanuit heldere eisen het beste tot zijn recht kan komen’. Het aantoonbaar maken van het op te leveren werk, en de mate van detaillering in het vastleggen van gegevens is een ware onderzoeksvraag. De opkomende wet Kwaliteitsborging in juli 2022 leidt tot een verschuiving in de aansprakelijkheid van het opgeleverde werk met een onderhoudstermijn van 10 jaar (volgens contractuele verplichting) aan de marktpartijen. Hierop dienen de bedrijven tijdig te anticiperen. Voorkomen moet worden dat het te ingewikkeld wordt, dus vooral werkbaarheid in de praktijk is zowel voor de gemeente als de markpartij van belang. Dus voorkomen van een verzwaring van administratieve belasting (achteraf vastleggen) voor de uitvoerder en de uitvoerende medewerkers. Waarschuwingsplicht en opleverdossier passend bij wet kwaliteitsborging worden essentieel hierin. Rolwijzigingen en andere interne werkwijze in het voorbereiden en uitvoeren van een werk gaan mogelijk ontstaan dat mogelijk financiële consequenties met zich mee kan brengen. Het is momenteel nog niet in te schatten wat de wet kwaliteitsborging teweeg brengt. Welke digitale tool of oplossing kan hierin eenvoudig voorzien, wordt nog naar gezocht.

 • Een GIS omgeving waarin verschillende onderdelen visueel zichtbaar, zoals onderzoeken en de omgeving met een klachtenprocedure visueel in kaart brengen. Belangrijk voor de bedrijven is met elkaar kunnen praten van digitale oplossingen zoals een bouwapp en omgevingsapp en steeds afvragen ‘hoe past het in je bedrijfsprocessen’? Gestandaardiseerde werkpakketten maken het koppelen van bedrijfsproces en mappenstructuur mogelijk.
 • Open standaarden GSW, IMBOR, is bijvoorbeeld relevant om in processen rekening te houden. Een methodiek als basisprincipe is raadzaam, de vraag is of systems engineering een werkbare kapstok is voor ontwerp en realisatiefase. Relatics lijkt voor de realisatie te complex en arbeidsintensief. Vanuit
  opdrachtgever is het de standaard, vooral leren ‘weten welke knoppen je moet drukken’.
 • Wat gaan we keuren en wat wil je borgen, voor beide partijen minst administratieve last. Werkdruk is hoog, administratief vereenvoudigen staat voorop, tijd besparen, minimaliseren eigen inzet.
 • Beheer betrekken met ingenieursbureau en de markt – integrale dialoog tot gewenste revisie en opleverdossier.
 • Gebruiksvriendelijkheid staat voorop, hoe concreter hoe beter, stap voor stap.
 • Het is vooral leuk om te doen! Mensen willen er meewerken, staat voorop.

De volgende stap die we willen gaan nemen voor meer inzicht in ‘wat werkt goed op korte en lange termijn’ voor de markt is:

 1. Context input voor kwaliteitsborging vanuit pilotproject De Breitnersingel meer helder te krijgen
  2. Ervaringen tussentijds uitwisselen ‘kijkje in de keuken’ – quick wins ophalen
  3. Visie uit de markt collectief vormen vanuit de MKB kring
  4. Dialoog gemeente en markt via kennistafel digitaal
  5. Stapsgewijs digitaliseren door als bouwblokken processen te digitaliseren

De deelnemers aan het Kijkje in de Keuken kijken terug op een nuttige en waardevolle sessie. Waarin praktijk ervaring en vragen naar boven komen, de integrale doorkijk met elkaar leidt tot een route die we in gezamenlijkheid willen blijven volgen. Met als doel tot de meest optimale aansluiting in wijze van aantoonbare kwaliteit en wijze van informatie overdracht te komen!

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Op woensdag 24 april vond de tweede kwartaalsessie van Jong Buitenwerk plaats, dit keer met als thema Verwachtingsmanagement. Tijdens deze workshop leerden de deelnemers uit de Gemeente Rotterdam en aannemers wat de essentie is van goed verwachtingsmanagement. Vervolgens zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met drie casussen.

Lees meer