Regionale marktdag 9 november 2023

Donderdag 9 november vond in het Excelsior Stadion in Rotterdam de regionale marktdag van Buitenwerk Samen Sterk, Bouwend Nederland en de Gemeente Rotterdam plaats.
Met ruim 95 deelnemers kunnen we spreken van een zeer goede opkomst.
Onder leiding van dagvoorzitter Jaap de Koning van Witteveen +Bos werd afgetrapt met het thema “Beter Buiten Samenwerken”.
Ronald Zandbergen, voorzitter RegioIngenieur, zoomt vervolgens in op het belang van samenwerking in het voortraject en benoemt een aantal uitdagingen: de energie transitie, het circulair werken en de volle ondergrond.
Karel Ossewaarde, voorzitter Rondom GWW, gaat daarna dieper in op het slim inregelen van het samenwerken IN de projecten. “We hebben allemaal te maken met schaarste in mensen en kennen de noodkreet vanuit de zorg rondom de vele administratieve taken. Laten wij gestructureerd en gestandaardiseerd samenwerken.”

Dan is het tijd voor het delen van kennis en ervaringen uit de praktijk. Vol trots presenteren Dani Ratsch (projectleider Hendriks Infra / Ros Groep)  en Bas Hamers (projectleider Gemeente Rotterdam) het project Hudsonplein Rotterdam – Renovatie van Collecteurriool waarin samenwerken = samen doen centraal staat!

In kleine werkgroepen ging men aan de slag met de volgende actuele thema’s:

  • Toepassing EMVI
  • Emissieloos bouwen
  • Veiligheidsladder & verantwoordelijkheden
  • Samen digitaliseren

De eerste ronde bekeek men de thema’s vanuit het oogpunt beleid en voorbereiding. In de tweede ronde draaide het om de praktijk en realisatiefase.

Tussen de twee rondes door was er een bijzondere onderbreking. Namelijk de unieke ondertekening van gemeentelijke organisaties en marktpartijen uit de regio die deelname aan de Digicampus GWW onderstrepen! Een moment van trots met een brede glimlach.

Ook de aanwezigheid van Jong Buitenwerk was erg waardevol. De kijk vanuit jongeren is vaak verrassend en vernieuwend en helpt bij het doorbreken van “oude gewoonten”.

Eén van de conclusies van deze bijeenkomst is dat het belangrijk is om vooraf aan de opgave samen op te trekken. En dat er echt samengewerkt moeten worden in plaats van de traditionele opdrachtgever – opdrachtnemer verhouding. Samenwerken = samen doen! Een volledig ketenoverzicht is hierbij onmisbaar.

“We waren tijdens deze bijeenkomst veel meer met elkaar in gesprek. Mede door de prettige setting werd er goed naar elkaar geluisterd. Zo leren we elkaar nóg beter kennen, begrijpen we elkaar beter en waarderen we elkaar beter. De samenwerkingsladder is hierin een mooie basis: kennen – begrijpen – waarderen – vertrouwen – samenwerken – synergie.” Zo vat Colinda den Dijker van Stichting Rondom GWW het samen.

Er wordt vol vertrouwen al uitgekeken naar een volgende bijeenkomst. Ook hier zal de actualiteit van dat moment meegenomen worden om zo te bepalen wat het beste is voor de keten. Dit wordt in samenspraak gedaan met Gemeente Rotterdam, Bouwend Nederland, RegioIngenieur en Stichting Rondom GWW.

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Op woensdag 24 april vond de tweede kwartaalsessie van Jong Buitenwerk plaats, dit keer met als thema Verwachtingsmanagement. Tijdens deze workshop leerden de deelnemers uit de Gemeente Rotterdam en aannemers wat de essentie is van goed verwachtingsmanagement. Vervolgens zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met drie casussen.

Lees meer