Resultaten Werkgroep Omgevingsmanagement
Binnen het Raamcontract Stadse Werken werkt de gemeente Rotterdam met tien gecontracteerde aannemers in de buitenruimte van Rotterdam. Aannemers worden binnen het contract uitgedaagd om drie aspecten uit te diepen bij de voorbereiding van projecten. Dit zijn de onderdelen innovatie, duurzaamheid en omgevingsmanagement. Deze notitie gaat alleen in op het laatste onderdeel.

Werken in de buitenruimte betekent werken in een omgeving waar bewoners en ondernemers weten wat ze willen en hoe ze willen bijdragen aan hun eigen buitenruimte. De komende Omgevingswet vraagt hier ook om. Dat betekent dat je aan de voorkant goed moet weten hoe de omgeving van het project er uitziet door bijvoorbeeld een zorgvuldige stakeholdersanalyse te maken. Zo breng je stakeholders en hun belangen en issues in kaart met als doel de samenwerking met de omgeving op een goede manier tot stand te brengen om daarop de juiste communicatiemiddelen af te kunnen stemmen zoals bewonersbrieven, websites, apps et cetera. Hierbij is het essentieel dat de communicatie een uniforme uitstraling heeft, zodat het voor de bewoners en gemeente / belanghebbenden eenduidig en duidelijk is. Maar wie doet dat? En hoe doen we dat op een uniforme manier?

Het doel van deze notitie is een proces in kaart te brengen om tot een goede borging van omgevingsmanagement te komen binnen het raamcontract Stadse Werken

Hoe maken we beter gebruik van innovatiekracht? En hoe verbeteren we hiertoe de samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam en de markt in GWW projecten? Hiervoor is een aantal jaar geleden Buitenwerk Samen Sterk opgericht. Bij Buitenwerk Samen Sterk krijgt de visie op het gebied van samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen vorm. De afgelopen jaren zijn al veel stappen gezet. In de roadshows zijn veel gesprekken gefaciliteerd tussen de partijen, er zijn – ondanks corona beperkingen – masterclasses en werkgroepen georganiseerd, en het raamcontract Stadse Werken is in volle gang.

Werkwijze

Om tot een goed proces te komen is zijn een drietal onderdelen onderzocht:

1. Proces en borging van Omgevingsmangement

Projecten staan nooit op zichzelf. Bij het realiseren van projecten binnen de gemeente Rotterdam is er altijd sprake van vele partijen, met allemaal hun eigen belangen. Daarbij is er sprake van zowel Werkgroep Raamcontract Stadse Werken Henriette Edens Februari 2021 3 verschillende partijen binnen de gemeente zelf als van omwonenden die geraakt wordt door een project of er juist de voordelen van ervaren. Denk echter ook aan de partijen die betrokken zijn bij de realisatie van het project zoals aannemers en ingenieurs-bureaus en bijvoorbeeld aan collega-overheden die de realisatie van een direct aanpalend project verzorgen.

2. Participatie

Aandachtspunten voor participatie binnen Stadse Werken Bij participatie wordt gedacht aan het vooraf betrekken van de omgeving, dus niet pas bij de start van de uitvoering maar al bij de voorbereiding van het werk. In het voortraject is de markt veelal nog niet betrokken.

Juist in het voortraject worden de signalen, klachten en vragen vanuit de omgeving duidelijk en kunnen bewoners en ondernemers zelfs meedenken over een aantal zaken. Dit is overigens per project verschillend.

Het is van belang de markt ook al vroeg, in het voortraject, te betrekken. Dat kan projecten alleen maar ten goede komen. Het uitwisselen van relevante kennis start al eerder, zodat beslissingen zorgvuldiger kunnen worden genomen.

3. Uniforme middelen

Goed omgevingsmanagement (omgevingscommunicatie) slaagt wanneer gebruik wordt gemaakt van
uniforme middelen. De voorwaarden hiervoor zijn:

• Per project wordt beoordeeld welke middelen nodig zijn
• De uitstraling naar buiten toe moet eenduidig zijn, gebruik makend van een logo van de gemeente
Rotterdam en een logo van de marktpartij.

Download hier het gehele bestand

Interview Kees en Michel – Safety walks

Interview Kees en Michel – Safety walks

Binnen Stadse Werken wordt afgelopen maanden hard gewerkt aan het vergroten van het gezamenlijk veiligheidsbewustzijn. In dit duo-interview spreken we Kees de Vette (gemeente Rotterdam) en Michel Polderdijk (CHEMgroep) over hoe zij de Safety Walk hebben geïntroduceerd bij Stadse Werken. De
10 aannemers uit het contract zijn bezocht in de eerste ronde van de Safety Walk en dat smaakt naar meer…

Lees meer
Kennistafel technische innovaties gestart!

Kennistafel technische innovaties gestart!

Tijdens de kennistafel technische innovaties heeft een groep deelnemers de stap gezet in het concretiseren van een toekomstbeeld voor de GWW sector, gebruikmakend van verschillende brainstormtechnieken.

Lees meer
Stakeholdermap circulaire GWW

Stakeholdermap circulaire GWW

Vanuit de Kennistafel Circulair en Zero-emissie is een overzichtsplaat ontwikkeld voor een circulaire materiaalstroom voor gemeente Rotterdam. Deze plaat kan als inspiratie gebruikt worden om een eigen circulaire materiaalstroom te ontwerpen.

Lees meer