Resultaten laatste prestatiemeting 2021
De resultaten van de laatste prestatiemeting van 2021 zijn binnen! 
In een eerder bericht hebben collega's Allard Kuil en Reinder Bakker in een video wat verteld over onze prestatiemetingen: online vragenlijsten waarbij opdrachtnemer en opdrachtgever elkaar onafhankelijk beoordelen op de kwaliteit van de samenwerking.  

 

Afgelopen januari hebben wij de resultaten ontvangen van de laatste prestatiemeting van 2021, waarin respondenten voor 12 projecten scores hebben gegeven. De resultaten zijn overzichtelijk samengevat in de Factsheet. 

Kort wat hoogtepunten uit de factsheet:

  • Alle thema’s (Planmatig werken, Deskundigheid, Samenwerking & Communicatie, Veiligheid, Documentatie, Omgeving, Milieu & Duurzaamheid, en Kwaliteitsmanagement) worden door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer beoordeeld met een 6,9 of hoger.
  • Opdrachtnemers scoren het thema Milieu & Duurzaamheid het laagst (6,9), Samenwerking & communicatie het hoogst (7,8).
  • Opdrachtgevers scoren het thema Planmatig werken het laagst (7,4), en het thema Omgeving het hoogst (8,4).
  • Vergeleken met eerdere prestatiemetingen zijn er twee trends te zien:
    De trendthema’s van de opdrachtgevers zijn licht dalend, maar allen nog ruim boven de 7. Geen reden tot zorg dus. 
    Bij de opdrachtnemers zijn de trends allen stijgend of blijven deze gelijk. Vooral het thema Veiligheid stijgt qua score, daar lijkt goede aandacht voor te zijn. 

Deze resultaten worden gebruikt om de volgende opdrachten in het raamcontract te verdelen, en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren.

Interview Kees en Michel – Safety walks

Interview Kees en Michel – Safety walks

Binnen Stadse Werken wordt afgelopen maanden hard gewerkt aan het vergroten van het gezamenlijk veiligheidsbewustzijn. In dit duo-interview spreken we Kees de Vette (gemeente Rotterdam) en Michel Polderdijk (CHEMgroep) over hoe zij de Safety Walk hebben geïntroduceerd bij Stadse Werken. De
10 aannemers uit het contract zijn bezocht in de eerste ronde van de Safety Walk en dat smaakt naar meer…

Lees meer
Kennistafel technische innovaties gestart!

Kennistafel technische innovaties gestart!

Tijdens de kennistafel technische innovaties heeft een groep deelnemers de stap gezet in het concretiseren van een toekomstbeeld voor de GWW sector, gebruikmakend van verschillende brainstormtechnieken.

Lees meer
Stakeholdermap circulaire GWW

Stakeholdermap circulaire GWW

Vanuit de Kennistafel Circulair en Zero-emissie is een overzichtsplaat ontwikkeld voor een circulaire materiaalstroom voor gemeente Rotterdam. Deze plaat kan als inspiratie gebruikt worden om een eigen circulaire materiaalstroom te ontwerpen.

Lees meer