Resultaten laatste prestatiemeting 2021
De resultaten van de laatste prestatiemeting van 2021 zijn binnen! 
In een eerder bericht hebben collega's Allard Kuil en Reinder Bakker in een video wat verteld over onze prestatiemetingen: online vragenlijsten waarbij opdrachtnemer en opdrachtgever elkaar onafhankelijk beoordelen op de kwaliteit van de samenwerking.  

 

Afgelopen januari hebben wij de resultaten ontvangen van de laatste prestatiemeting van 2021, waarin respondenten voor 12 projecten scores hebben gegeven. De resultaten zijn overzichtelijk samengevat in de Factsheet. 

Kort wat hoogtepunten uit de factsheet:

  • Alle thema’s (Planmatig werken, Deskundigheid, Samenwerking & Communicatie, Veiligheid, Documentatie, Omgeving, Milieu & Duurzaamheid, en Kwaliteitsmanagement) worden door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer beoordeeld met een 6,9 of hoger.
  • Opdrachtnemers scoren het thema Milieu & Duurzaamheid het laagst (6,9), Samenwerking & communicatie het hoogst (7,8).
  • Opdrachtgevers scoren het thema Planmatig werken het laagst (7,4), en het thema Omgeving het hoogst (8,4).
  • Vergeleken met eerdere prestatiemetingen zijn er twee trends te zien:
    De trendthema’s van de opdrachtgevers zijn licht dalend, maar allen nog ruim boven de 7. Geen reden tot zorg dus. 
    Bij de opdrachtnemers zijn de trends allen stijgend of blijven deze gelijk. Vooral het thema Veiligheid stijgt qua score, daar lijkt goede aandacht voor te zijn. 

Deze resultaten worden gebruikt om de volgende opdrachten in het raamcontract te verdelen, en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren.

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Op woensdag 24 april vond de tweede kwartaalsessie van Jong Buitenwerk plaats, dit keer met als thema Verwachtingsmanagement. Tijdens deze workshop leerden de deelnemers uit de Gemeente Rotterdam en aannemers wat de essentie is van goed verwachtingsmanagement. Vervolgens zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met drie casussen.

Lees meer