Resultaten laatste prestatiemeting 2021
De resultaten van de laatste prestatiemeting van 2021 zijn binnen! 
In een eerder bericht hebben collega's Allard Kuil en Reinder Bakker in een video wat verteld over onze prestatiemetingen: online vragenlijsten waarbij opdrachtnemer en opdrachtgever elkaar onafhankelijk beoordelen op de kwaliteit van de samenwerking.  

 

Afgelopen januari hebben wij de resultaten ontvangen van de laatste prestatiemeting van 2021, waarin respondenten voor 12 projecten scores hebben gegeven. De resultaten zijn overzichtelijk samengevat in de Factsheet. 

Kort wat hoogtepunten uit de factsheet:

  • Alle thema’s (Planmatig werken, Deskundigheid, Samenwerking & Communicatie, Veiligheid, Documentatie, Omgeving, Milieu & Duurzaamheid, en Kwaliteitsmanagement) worden door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer beoordeeld met een 6,9 of hoger.
  • Opdrachtnemers scoren het thema Milieu & Duurzaamheid het laagst (6,9), Samenwerking & communicatie het hoogst (7,8).
  • Opdrachtgevers scoren het thema Planmatig werken het laagst (7,4), en het thema Omgeving het hoogst (8,4).
  • Vergeleken met eerdere prestatiemetingen zijn er twee trends te zien:
    De trendthema’s van de opdrachtgevers zijn licht dalend, maar allen nog ruim boven de 7. Geen reden tot zorg dus. 
    Bij de opdrachtnemers zijn de trends allen stijgend of blijven deze gelijk. Vooral het thema Veiligheid stijgt qua score, daar lijkt goede aandacht voor te zijn. 

Deze resultaten worden gebruikt om de volgende opdrachten in het raamcontract te verdelen, en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren.

Masterclass Stadsopgaven en Samenwerkingsvormen

Masterclass Stadsopgaven en Samenwerkingsvormen

Bij het realiseren van stadsopgaven ontstaan nieuwe uitdagingen waarin samenwerking een sleutelrol speelt. Bij de eerste twee edities van de masterclass Stadsopgaven en Samenwerkingsvormen zat gemeente en markt bij elkaar aan tafel om dit te bespreken.

Lees meer
Interview Allard Kuil – Innovatie binnen Stadse Werken

Interview Allard Kuil – Innovatie binnen Stadse Werken

Bouwmaterialen hergebruiken of processen anders inrichten. Materialen op een andere manier vervoeren. Of verrassende vormen van participatie bedenken. Allemaal innovaties die de afgelopen twee jaar binnen Stadse Werken zijn ontwikkeld. Allard Kuil ziet als contractbeheerder mooie initiatieven ontstaan: ‘Door zo samen te werken, stimuleer je dat aannemers blijven innoveren’.

Allard Kuil weet alles over de contracten binnen Stadse Werken: ‘Ik verdeel de opdrachten over de 10 aannemers binnen de raamovereenkomst, zorg ervoor dat iedereen de juiste stukken heeft en ben vraagbaak voor alle vragen over de overeenkomst. Ik ben vanaf de aanbestedingsfase betrokken bij Stadse Werken.’

Lees meer